Automatický koncept

Automatický koncept

Automatický koncept

     
Ježiš mu odpovedal: Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať, prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. (Jn 14, 23)
 
 

Najnovšie aktuality

Subscribe to Blog RSS
 

Milión detí sa modlí ruženec

Aj deti v našej farnosti sa zapoja do akcie "Milión detí sa modlí ...

 

Začíname stretká pre mladých

Srdečne Vás pozývame na 1. mládežnícke stretko, ktoré sa bude ...

 

Oslava 10. výročia OFMD

 
Visit the blog