Automatický koncept

Automatický koncept

Automatický koncept

     
Ježiš mu odpovedal: Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať, prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. (Jn 14, 23)
 
 

Najnovšie aktuality

Subscribe to Blog RSS
 

Rádio Lumen spája Lumenrodiny 2018

 

Noviny Slovo+ v našej farnosti

Dvojtýždenník novín Slovo+ sa v každom čísle venuje jednej téme. ...

 

Bioetika pre mladých ON-LINE

Milí priatelia ochrany života, po dlhšom čase sa vám prihovárame s projektmi ...

 
Visit the blog