Automatický koncept

Automatický koncept

Automatický koncept

     
Ježiš mu odpovedal: Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať, prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. (Jn 14, 23)
 
 

Najnovšie aktuality

Subscribe to Blog RSS
 

60. výročie vyvezenia sestier vincentiek z Kremnice

 

Zápisnica zo zasadnutia farskej rady

Zápisnica zo zasadnutia farskej rady dňa 6.9.2016 Prítomní: podľa prezenčnej listiny ...

 

Modlitbová iniciatíva za Európu

 
Visit the blog
 
 
 
302 Found

Found

The document has moved here.