Automatický koncept

Automatický koncept

Automatický koncept

     
Ježiš mu odpovedal: Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať, prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. (Jn 14, 23)
 
 

Najnovšie aktuality

Subscribe to Blog RSS
 

Prihlášky – Detský letný tábor 2018

Detský letný tábor 2018 - Prihlášky Pozývame všetky deti od 1. do 9. roč...

 

Modlitba za odvahu prijať a žiť povolanie

Pod poradovým číslom 57/2018, zo dňa 17. 1. 2018, Imprimatur - Modlitba za odvahu prijať a žiť ...

 

Rádio Lumen spája Lumenrodiny 2018

 
Visit the blog