Automatický koncept

Automatický koncept

Automatický koncept

     
Ježiš mu odpovedal: Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať, prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. (Jn 14, 23)
 
 

Najnovšie aktuality

Subscribe to Blog RSS
 

Oznámenie o kňazskej a diakonskej vysviacke

 

Prihláste svoje dieťa do letného tábora

Srdečne pozývame deti do letného tábora. Viac informácií nájdete ...

 

Biblické stretnutia vždy v piatok

 
Visit the blog