Automatický koncept

Automatický koncept

Automatický koncept

     
Ježiš mu odpovedal: Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať, prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. (Jn 14, 23)
 
 

Najnovšie aktuality

Subscribe to Blog RSS
 

Pozvánka na On je živý 2020

Srdečne Vás pozývame na nasledovné podujatie: Komunita Emanuel na Slovensku organizuje už 25 ...

 

Obnova cirkevných pamiatok napreduje

Záver kalendárneho roka 2019 je vhodným časom na krátku informáciu o ...

 

Výzvy na realizáciu projektov z MK SR programu “Obnovme si svoj dom 2019″

  Výzvy sú zverejnené podľa zákona § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom ...

 
Visit the blog