Automatický koncept

Automatický koncept

Automatický koncept

     
Ježiš mu odpovedal: Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať, prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. (Jn 14, 23)
 
 

Najnovšie aktuality

Subscribe to Blog RSS
 

Pozvánka do zboru Chorus cremniciensis

Ak je v tvojom srdci, duši a hrdle hudba, s melódiami je ti ...

 

Druhý vatikánsky koncil

Vyhlásenie KBS k 60. výročiu otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu Katolícka ...

 

Rok sv. Františka Xaverského

Historické okolnosti určenia sv. Františka Xaverského za patróna Banskobystrickej diecézy ...

 
Visit the blog