Automatický koncept

Automatický koncept

Automatický koncept

     
Ježiš mu odpovedal: Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať, prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. (Jn 14, 23)
 
 

Najnovšie aktuality

Subscribe to Blog RSS
 

Rozmer – pre kresťanskú orientáciu

 

Výsledky volieb do farskej rady

Farská a ekonomická rada pre obdobie 2017-2022 Hlavný hospodár: p. Peter Chren Ekonomická komisia: ...

 

Začalo prihlasovanie do letného tábora

Prihlášku do letného tábora môžete nájsť v sakristii v Kostole ...

 
Visit the blog