Automatický koncept

Automatický koncept

Automatický koncept

     
Ježiš mu odpovedal: Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať, prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. (Jn 14, 23)
 
 

Najnovšie aktuality

Subscribe to Blog RSS
 

Začalo prihlasovanie do letného tábora

Prihlášku do letného tábora môžete nájsť v sakristii v Kostole ...

 

Zápisnica z farskej rady 2.2.2017

Zápisnica zo zasadnutia farskej rady dňa 2.2.2017 Prítomní: Podľa prezenčnej listiny ...

 

Rádio Lumen spája Lumenrodiny

 
Visit the blog