Automatický koncept

Automatický koncept

Automatický koncept

     
Ježiš mu odpovedal: Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať, prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. (Jn 14, 23)
 
 

Najnovšie aktuality

Subscribe to Blog RSS
 

Zápisnica z farskej rady 14.9.2017

Zápisnica zo zasadnutia farskej rady dňa 14.9.2017 Prítomní: Podľa prezenčnej listiny ...

 

Svetový deň turizmu v Kremnici

 

Slávnostná sv.omša v Lúčkach

 
Visit the blog