Automatický koncept

Automatický koncept

Automatický koncept

     
Ježiš mu odpovedal: Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať, prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. (Jn 14, 23)
 
 

Najnovšie aktuality

Subscribe to Blog RSS
 

Začíname stretká pre mladých

Srdečne Vás pozývame na 1. mládežnícke stretko, ktoré sa bude ...

 

Pozývame na prvé detské eRko stretko

 

Oslava 10. výročia OFMD

 
Visit the blog