Automatický koncept

Automatický koncept

Automatický koncept

     
Ježiš mu odpovedal: Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať, prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. (Jn 14, 23)
 
 

Najnovšie aktuality

Subscribe to Blog RSS
 

Pozvánka na doplnenie sviatostí

 

POZVÁNKA – Duchovná obnova pre ženy a mužov

 

Prosba za kňazov – po omši

Prosba za kňazov Prosíme ťa, Veľkňaz  - Kriste, daj nám ...

 
Visit the blog