Automatický koncept

Automatický koncept

Automatický koncept

     
Ježiš mu odpovedal: Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať, prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. (Jn 14, 23)
 
 

Najnovšie aktuality

Subscribe to Blog RSS
 

Farský časopis ŽiTo hľadá nového šéfredaktora

 

Zápisnica zo zasadnutia farskej rady

Zápisnica zo zasadnutia farskej rady dňa 6.9.2016 Prítomní: podľa prezenčnej listiny ...

 

Modlitbová iniciatíva za Európu

 
Visit the blog