Kvetný víkend 2018

KVETNÝ VÍKEND 2018

Centrum mládeže pripravuje aj tento rok diecézne stretnutie mladých s o. biskupom, tzv.
„Kvetný víkend 2018“ (dni 23.-25.3.2018, Banská Bystrica).
Bližšie informácie o programe a registrácii poskytne:
Diecézne centrum mládeže MAJÁK (Špania Dolina)

Web: www.dcmmajak.sk
E-mail: majak.dcm@gmail.com, kontakt@dcmmajak.sk

Napíšte komentár