Modlitba za misie v Kremnici

MODLITBA ZA MESTSKÉ ĽUDOVÉ MISIE

Boh, náš Otec, Stvoriteľ neba i zeme, vypočuj modlitbu svojich detí. Prosíme ťa, aby nad týmto mestom zažiarilo tvoje svetlo. Mnohí túžia vyjsť z temnoty, preto otváraj dvere a srdcia, aby sa stali príbytkom tvojho Syna.

Pane, Ježišu Kriste, ty poznáš radosti, strach a trápenie dnešných ľudí. Pomôž nám spoznať teba, Pána a Vykupiteľa. Obdaruj silou a odvahou všetkých, ktorí sa snažia urýchliť príchod tvojho kráľovstva.

Duch Svätý, Duch lásky, obnov v našich časoch vo svojej Cirkvi zázraky Turíc tu, v našom meste, najmä počas misijných dní.

Mocne účinkuj v srdciach tých, ktorí hlásajú evanjelium, ako aj v srdciach tých, ktorí ho prijímajú.

Sedembolestná Matka Vykupiteľa, veď k svojmu Synovi mužov, ženy a deti tohto mesta. Svätý František z Assisi, svätá Alžbeta Uhorská a svätá Katarína Alexandrijská, orodujte za nás!

Sláva Otcu…

 

My bratia kapucíni vás pozývame, aby ste sa už teraz duchovne pripravovali na misie a to modlitbou – v rodinách, spoločenstvách a aj osobne.

Napíšte komentár