Príprava na sviatosť birmovania

Príprava na prijatie sviatosti birmovania vo farnosti Kremnica začala   10.10.2020. Prihlásilo sa 37 birmovancov. Sviatosť birmovania by mala byť udelená v budúcom roku 2021.

Napíšte komentár