Realizácia projektov 2020

V roku 2020 sa podarilo realizovať dva projekty s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republikyv rámci programu Obnovme si svoj dom.

Prvým projektom je Kremnica: Obnova Kazateľnice sv. Františka z Assisi v Kremnici, ev. č. NKP 3791/1-7 reštaurovanie – 1. časť II. etapy, č. MK-5158/2019-423, ktorý bol podporený sumou 8 000 eur so spoluúčasťou našej farnosti vo výške 830 eur, pričom jeho realizátorom bol akademický sochár Štefan Poljak.

Druhým projektom je Kremnica – reštaurovanie sokla a kamenných prvkov na Kostole sv. Františka z Assisi a Loretánskej kaplnke, 1. etapa, č. MK-5102/2019-423, ktorý bol podporený sumou 7 000 eur so spoluúčasťou našej farnosti vo výške 843 eur, pričom jeho realizátorom bol Mgr.art. Igor Hovorič.

Napíšte komentár