Výmena krytiny na fare

Dňa 23. novembra bola úspešne ukončená realizácia projektu s názvom “Kremnica – Rímskokatolícka fara, výmena strešnej krytiny, 2. etapa”, ktorý bol finančne podporený dotáciou vo výške 15 000 eur z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na základe zmluvy č.: MK-2661/2021-423 v rámci programu Obnovme si svoj dom. Pred dvoma rokmi bola realizovaná prvá časť výmeny krytiny, nakoľko dochádzalo k zatekaniu vody pri zrážkach do podkrovného priestoru a hrozilo poškodenie aj konštrukcie samotného krovu. Vďaka podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky sa podarilo vymeniť asi polovicu starej krytiny, obsahujúcej azbest, za novú vo forme plechových šablón ukladaných na koso na základe podmienok stanovených v rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici.

Napíšte komentár