Koledovanie – Dobrá novina 2021

V tomto roku prebieha už 27. ročník koledovania Dobrej noviny.* Snažíme sa aj my každý rok nejakým spôsobom zapojiť do koledovania a ohlásiť tak radostnú zvesť o narodení malého Ježiška. Chceme byť s koledovaním blízko pri vás aj v tomto roku a radi by sme vám ponúkli viacero možností ako prispieť.

Naši mladí sa do koledovania v tomto roku zapojili spievaním kolied. Vypočuť si ich môžete na týchto linkoch:
Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme Vám: https://youtu.be/7Y9MUlu_900
Zvestujeme Dobrú novinu: https://youtu.be/uVsRHOPnJzw
Radujme sa valasi: https://youtu.be/ojI7hlep4cM
V 27. ročníku Dobrej noviny je hlavnou postavou kuchár George Juma, ktorý rozbieha v Ugande svoje malé podnikanie. Viac sa aj o Georgovi dozviete v Dobrých novinách Dobrej noviny, v letáku alebo na webovej stránke www.dobranovina.sk.

Ak by ste mali záujem aj vy prispieť pre deti v Afrike finančným darom, môžete tak urobiť viacerými spôsobmi až do 6. januára.

-odovzdať váš finančný dar osobne Borisovi Kollárovi
(+421 904 906 927, boris.kollar@gmail.com)

-poslať finančný príspevok na účet Dobrej noviny SK77 1100 0000 0029 4045 7894
(do poznámky uveďte e-mail alebo korešpondenčnú adresu a variabilný symbol
za našu farnosť Kremnica – 2721100828)

-cez mobilnú aplikáciu svojej banky načítaním QR kódu.

(do  poznámky uveďte e-mail alebo korešpondenčnú adresu)

Úsilie Dobrej noviny sa nezaobíde bez duchovnej podpory a vašich modlitieb. Spojme sa v modlitbe za eRko, za koledníkov ako aj za navštívené rodiny a partnerov Dobrej noviny v Afrike. V mene Dobrej noviny vám ďakujeme za vašu podporu.

Boris Kollár, zodpovedná osoba za eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v Kremnici

*Dobrá novina je kolednícka akcia eRka – HKSD spojená so zbierkou pre projekty rozvojovej spolupráce v afrických krajinách a zároveň program rozvojového vzdelávania počas celého roka. V tomto roku prebieha už 27. ročník Dobrej noviny. (erko.sk, dobranovina.sk)

 

Napíšte komentár