Počúvaj hlas stvorenstva

„Počúvaj hlas stvorenstva“ – vyšlo posolstvo pápeža na 1. september

Svätý Otec v úvode svojho posolstva píše:

„Drahí bratia a sestry! „Počúvaj hlas stvorenia“ je témou a pozvánkou tohtoročného Času stvorenstva. Ekumenické obdobie sa začína 1. septembra Svetovým dňom modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo a končí sa 4. októbra sviatkom svätého Františka. Je to osobitný čas pre všetkých kresťanov, aby sa spoločne modlili a starali o náš spoločný domov.

Tento čas, pôvodne inšpirovaný konštantínopolským Ekumenickým patriarchátom, je príležitosťou na rozvíjanie našej „ekologickej konverzie“, obrátenia, ku ktorému povzbudil svätý Ján Pavol II. ako odpoveď na „ekologickú katastrofu“, ktorú predpovedal svätý Pavol VI. už v roku 1970.

Ak sa mu naučíme načúvať, všimneme si v hlase stvorenstva akýsi nesúzvuk. Na jednej strane je to lahodná pieseň oslavujúca nášho milovaného Stvoriteľa, na druhej strane je to trpký výkrik ponosujúci sa na zlé zaobchádzaním zo strany ľudí.“

„Evanjeliová výzva «Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo!» (Mt 3,2), ktorá pozýva k novému vzťahu s Bohom, v sebe od samého začiatku obsahuje aj odlišný vzťah k druhým a k stvorenstvu“, vysvetľuje v posolstve Svätý Otec. Hovorí o potrebe tzv. ekologickej konverzie ľudstva:

«Ekologická konverzia, nevyhnutná na vytvorenie dynamizmu trvalej zmeny, je aj komunitnou konverziou» (Enc. Laudato si´, 219). Z tohto hľadiska je aj spoločenstvo národov povolané, aby sa angažovalo, a to osobitne na zasadnutiach OSN venovaných otázkam životného prostredia, v duchu maximálnej spolupráce.“

Ako píše Svätý Otec, „ide o to, aby sme „zmenili“ modely spotreby a výroby, ako aj životný štýl, smerom k väčšej úcte voči stvorenstvu a smerom k celistvému ľudskému rozvoju všetkých ľudí súčasnosti i budúcnosti, rozvoju založenému na zodpovednosti, na rozvážnosti, na solidarite a na pozornosti voči chudobným a budúcim generáciám.“

„V tomto Čase stvorenstva sa modlime, aby samity COP27 a COP15 zjednotili ľudskú rodinu a rozhodným spôsobom čelili dvojitej kríze klímy a oklieštenia biodiverzity. Pamätajúc na výzvu svätého Pavla, aby sme sa radovali s radujúcimi a plakali s plačúcimi (porov. Rim 12,15), plačme spolu s trpkým volaním stvorenstva, počúvajme ho a odpovedajme naň skutkami, aby sme sa my a budúce generácie mohli stále tešiť z lahodnej piesne života a nádeje spievanej stvorenstvom.“

Napíšte komentár