This is where the teaser text will be shown

Modlitba za odvahu prijať a žiť povolanie

Pod poradovým číslom 57/2018, zo dňa 17. 1. 2018, Imprimatur – Modlitba za odvahu prijať a žiť povolanie.

Modlitba za odvahu prijať a žiť povolanie

Nebeský Otče,
daj mladým ľuďom odvahu napĺňať život láskou
a urobiť zo seba dar pre druhých.
Daj im silu uskutočňovať trvalý záväzok lásky v stave,
do ktorého ich voláš – či už v manželstve, v kňazstve alebo v zasvätenom živote,
aby tvoja Cirkev žiarila krásou všetkých povolaní a darov
a pomáhala tak premieňať tento svet. Amen.