Kňazský seminár v Badíne – prihlasovanie pre záujemcov