Liturgický kalendár

Liturgický kalendár

 

PRIKÁZANÉ SVIATKY NA SLOVENSKU

1. januára

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky

6. januára

Zjavenie Pána

Pohyblivý dátum

Nanebovstúpenie Pána

Pohyblivý dátum

Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

29. júna

Sv. Petra a Pavla, apoštolov

15. augusta

Nanebovzatie Panny Márie

1. novembra

Všetkých svätých

8. decembra

Nepoškvrnené počatie Panny Márie

25. decembra

Narodenie Pána

NEPRIKÁZANÉ SVIATKY NA SLOVENSKU

2. februára

Obetovanie Pána

19. marca

Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie

pohyblivý

Veľkonočný pondelok

25.marca

Zvestovanie Pána

pohyblivý

Turíčny pondelok

pohyblivý

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

5. júla

Sv. Cyrila a Metoda

8.  augusta

Narodenie Panny Márie

15.septembra

Sedem bolestnej Panny Márie

26. decembra

Sv. Štefana, prvého mučeníka