This is where the teaser text will be shown

eRko vo farnosti

PONUKA PRE DETI V ČASE COVIDU:

V súčasnosti sa na základe vyhlásenia eRka – Hnutia kresťanských spoločenstiev nemôžeme stretávať, avšak pozývame Vás aspoň do pár ďalších aktivít, ktoré sa dajú robiť aj v tomto čase, keď sa nemôžeme spolu fyzicky stretnúť. Stretká sú teda prerušené do odvolania.

Prvá z aktivít na ktorú chceme upriamiť Vašu pozornosť je stránka https://erko.sk/dcp-2020-materialy/ na ktorej môžete nájsť námety a tipy ako prežiť Detský čin pomoci v čase COVIDu. Určite si ju pozrite.

Druhá aktivita je predstavená na plagáte:

Treťou aktivitou je aktivita “Nedeľami k Pánovi”.