Detské stretká

Všetky deti pozývame na detské stretká v tomto roku s názvom ročnej témy “z malého zRnka strom”.

Stretká bývajú každú nedeľu poobede podľa rozpisu vo farskej klubovni. Viac informácií nájdete na plagáte.

Tešíme sa na Vás!

Tvoji animátori