List rektora KU farnostiam pri príležitosti Nedele Katolíckej univerzity