This is where the teaser text will be shown

Aktivity eRka pre deti a mladých

eRko v Kremnici – oznamy – 15.8.2021
1. v sobotu 7.8. sme sa úspešne a v zdraví vrátili z letného tábora, ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o to, že sa tábor mohol uskutočniť
2. počas letných prázdnin nebývajú detské eRko stretká ani detský zbor
3. deti a mladých pozývame od septembra, podľa epidemiologickej situácie na osobné stretnutia v klubovni vo fare, viac informácií sa dozviete vo farských oznamoch alebo na nástenkách v kostoloch