Fotogaléria našich kňazov

Kňazi

Naši kňazi

 
PhDr. Ing. Miroslav Kuric, PhD.
FarárMgr. Ing. Jozef Mikula
Kaplán

 
PaedDr. Mgr. Robert Colotka
Duchovný správca Kresťanského centra nepočujúcich na Slovensku

narodený 18.05.1970 vo Veľkom Krtíši
vysvätený 16.06.2001 v Banskej Bystrici

2002 - Kaplán v Kremnici
2001 - Kaplán vo Zvolene - Sekier

Mgr. Marek Urban
Duchovná správa – duchovný správca: Rád klarisiek kapucínok v Kopernici

vysvätený 21.06.1997

júl 1997 - marec 1999 pastoračná služba diecéza Spiš

od 15.4. 1999 v diecéze Banská Bystrica

apríl 2008 – máj 2008 inkardinovaný zo Spišskej diecézy do Banskobystrickej