Fotogaléria našich kňazov

Kňazi

Naši kňazi

 
PhDr. Ing. Miroslav Kuric, PhD.
Farár

Kňaz Komunity Emanuel

narodený 10.3.1964 v Lučenci
vysvätený 17.6.1995 v Rožňave

Júl 2018 - Farár v Kremnici
2010 - Farár v Nemeckej
2001 - Výpomocný duchovný v Rožňave
1996 - Postgraduálne štúdiá v zahraničí
1995 - Kaplán v Rimavskej Sobote

Mgr. Ing. Jozef Mikula
Kaplán

Kňaz Komunity Emanuel

narodený 25.3.1976 v Košiciach
vysvätený 9.6.2012 v Banskej Bystrici

Júl 2018 - Kaplán v Kremnici
2017 - Kaplán v Banskej Štiavnici
2014 - Kaplán v Partizánskom
2013 - Kaplán v Žiari nad Hronom
2012 - Kaplán v Banskej Bystrici - mesto

 
PaedDr. Mgr. Robert Colotka
Duchovný správca Kresťanského centra nepočujúcich na Slovensku

narodený 19.05.1970 vo Veľkom Krtíši
vysvätený 16.06.2001 v Banskej Bystrici

2002 - Kaplán v Kremnici
2001 - Kaplán vo Zvolene - Sekier

Mgr. Marek Urban
Duchovná správa – duchovný správca: Rád klarisiek kapucínok v Kopernici

vysvätený 21.06.1997

júl 1997 - marec 1999 pastoračná služba diecéza Spiš
od 15.4. 1999 v diecéze Banská Bystrica
apríl 2008 – máj 2008 inkardinovaný zo Spišskej diecézy do Banskobystrickej