Spevokoly

Spevokoly

Zbor Chorus Cremnicinesis –  Mgr. Jana Šumichrastová

e-mail: riaditena@gymkremnica.edu.sk

Mládežnícky a detský zbor:

V súčasnosti sú tieto dva zbory spojené. Nácvik býva každý piatok o 16.00 hod. v klubovni na fare. Pozvané sú všetky deti, ktoré radi spievajú ale aj všetci mladí, ktorí by sa do tejto činnosti radi zapojili.