Spoločenstvo OFMD

Spoločenstvo “Oprav František môj dom”

Sme spoločenstvo mladých, ktorí sa rozhodli pomôcť pri oprave kláštora a Kostola sv. Františka z Assisi v Kremnici. Viac informácií o spoločenstve sa môžete dozvedieť na našej internetovej stránke.

Najbližšie by sme sa chceli stretnúť v októbri  v Kremnici aby sme spoločne oslávili sviatok sv. Františka z Assisi.

Pozývame Vás pozrieť aj na našu webovú stránku spoločenstva: ofmd.assisi.sk