Farská rada

Farská rada

Členom farskej rady je automaticky miestny farár a kapláni.

Farská rada je ďalej tvorená z predsedov jednotlivých komisií nasledovne:

Farská a ekonomická rada pre obdobie 2017-2022

Hlavný hospodár: p. Peter Chren

Ekonomická komisia: p. Veronika Murgašová

Liturgická komisia: p. Beata Chrenová

Katechetická komisia: p. Jaroslav Slašťan

Organizačno-pracovná: p. Michal Golha

Sociálno-charitatívna: p. Beata Kirková

Mediálna komisia: p. Boris Kollár

Ekonomická rada: p. Veronika Murgašová, p. Milan Wagner, p. Peter Chren

Posledné zasadnutie farskej rady sa konalo dňa 11.6.2020

Nové zloženie farskej rady bude platiť od ustanovenia miestnym farárom.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 6.7.2020