Farská rada

Farská rada

Členom farskej rady je automaticky miestny farár a kapláni.

Farská a ekonomická rada pre obdobie 2017-2022

Hlavný hospodár: p. Peter Chren

Ekonomická komisia: p. Veronika Murgašová

Liturgická komisia: p. Beata Chrenová

Katechetická komisia: p. Jaroslav Slašťan

Organizačno-pracovná: p. Michal Golha

Sociálno-charitatívna: p. Beata Kirková

Mediálna komisia: p. Boris Kollár

Ekonomická rada: p. Veronika Murgašová, p. Milan Wagner, p. Peter Chren