Galéria

Galéria

Ekumenická pobožnosť 19.1.2017

Pri príležitosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa v Kostole sv. Alžbety uskutočnila ekumenická pobožnosť. Na pobožnosti bol prítomný katolícky farár vdp. Marian Krajč ako aj evanjelický farár Jozef Pacek. Cez pomyselný múr, ktorý nás ako kresťanov oddeľuje sme sa spoločne snažili prejsť ku symbolu kríža, ktorý nás všetkých spája v Kristovi.

21 fotiek

Vianočný koncert umelcov z Tekovského regiónu 30.12.2016

Počas vianočných sviatkov v predposledný deň starého roka sa v Kostole sv. Alžbety uskutočnil koncert umelcov z Tekovského regiónu.

14 fotiek

Jasličková pobožnosť 26.12.2016

Aj v tomto roku si deti z našej farnosti pripravili príbeh narodenia malého Ježiška formou Jasličkovej pobožnosti, ale trochu iným spôsobom. Môžete vidieť na fotkách.

43 fotiek

Koledovanie - horná skupina 25.12.2016

Na slávnosť Narodenia Pána sme v našej farnosti v dvoch skupinách ohlasovali radostnú zvesť. Koledovali sme celkovo v približne 25 rodinách. Ďakujeme, že ste nás prijali do vašich príbytkov.

21 fotiek

Koledovanie - dolná skupina 25.12.2016

Na slávnosť Narodenia Pána sme v našej farnosti v dvoch skupinách ohlasovali radostnú zvesť. Koledovali sme celkovo v približne 25 rodinách. Ďakujeme, že ste nás prijali do vašich príbytkov.

18 fotiek

Mikuláš 11.12.2016

V tomto roku sme trochu netradične dostali darčeky od Mikuláša. Deti si darčeky hľadali až na konci pokladovky, ktorú všetci museli absolvovať.

15 fotiek

Pobožnosť pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých 2.11.2016

V stredu 2.11.2016 sa pri kríži na kremnickom cintoríne konala krátka pobožnosť, pri ktorej sme si pripomenuli všetkých verných zosnulých. Pobožnosť viedol kaplán Peter Lupták.

8 fotiek

60. výročie vyvezenia sestier vincentiek z Kremnice 22.10.2016

Pri príležitosti 60. výročia násilného vyvezenia sestier vincentiek z Kremnice sme v sobotu 22.10.2016 v našej farnosti privítali jednu z dvoch sestier vincentiek, ktoré si toto vyvezenie osobne pamätajú a sú žijúce. Sr. Olympia Augustínová sa nám prihovorila svojim svedectvom po sv.omši, ktorú celebroval Mons. Jozef Štrba, tajomník zosnulého o. biskupa Rudolfa Baláža, ktorý bol svedkom vyvezenia sestier vincentiek z Kremnice. Po sv.omši sme spoločne navštívili priestory bývalej nemocnice v ktorých sestra Olympia žila a pracovala. Podujatie zorganizovala Konfederácia politických väzňov Slovenska za prítomnosti predsedu pána Petra Sandtnera.

41 fotiek

Hodová slávnosť pri príležitosti sviatku sv. Františka z Assisi, patróna farnosti 9.10.2016

9.10.2016 sme v našej farnosti mali hodovú slávnosť pri príležitosti sviatku sv. Františka z Assisi, patróna farnosti. Sv. omšu celebroval Artur Ciepielski, ktorý v našej farnosti v Kremnici pôsobil pred 17 rokmi. Sv. omša bola spojená s požehnaním za úrodu a po omši nasledovalo vo fare malé agapé.

68 fotiek

Krížová cesta na kalvárii pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie 15.9.2016

Tradičná krížová cesta na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska sa vďaka peknému slnečnému počasiu mohla konať na kalvárii. Na krížovej ceste sa zúčastnilo približne 60 veriacich.

14 fotiek

Potáborové stretko detí vo fare 22. - 23.8.2016

Pre deti z tábora sa už každoročne pripravuje aj potáborové stretnutie, kedy sa ešte raz budú môcť spoločne všetci stretnúť a zaspomínať si na atmosféru z tábora.

45 fotiek

Pobožnosť pri kaplnke sv. Anny v Bystrickej doline 24.7.2016

Na sviatok sv. Anny sa už tradične konala pobožnosť v Bystrickej doline. Pobožnosť viedol pán farár o. Marian Krajč.

11 fotiek

Spevácko - miništrantská chata na Močiari 24. - 26.6.2016

Ako už býva zvykom na konci školského roku organizujeme pre aktívnych spevákov a miništrantov v našej farnosti ďakovnú chatu. Inak to nebolo ani v tomto roku. Tentokrát sme sa vybrali do dedinky Močiar.

75 fotiek

Podujatie Noc Kostolov 10.6.2016

Naša farnosť sa v tomto roku zapojila do podujatia Noc kostolov, ktorá prebiehala vo viacerých kostoloch na území našej diecézy a Slovenska. Program začal sv. omšou v Kostole sv. Františka z Assisi. Po omši sa veriacim prihovorili bratia kapucíni z Kremnických baní. Porozprávali o rehoľnom živote a zaspievali pár piesní. Po príhovore od kapucínov nasledovala krátka scénka, ktorú si pripravili deti z našej farnosti. Nasledovala prezentácia z fotografií zo života našej farnosti v Loretánskej kaplnke. Paralelne s prezentáciou mali ľudia možnosť navštíviť rehoľnú kaviareň, kde sa mohli neformálne porozprávať s bratmi kapucínmi alebo so sestrou Monikou, saleziánkou, ktorá v minulosti pôsobila v našej farnosti. Veriaci mali aj možnosť v sakristii kostola bližšie spoznať bohoslužobné predmety. Túto výstavu predmetov mal na starosti kaplán Peter. Program sme spoločne zakončili adoráciou pred Najsvätejšou sviatosťou.

44 fotiek

Medzinárodný deň detí 5.6.2016

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí (MDD) sa vrámci detského stretka pre deti pripravil spoločný program. Program pozostával z oslavy pre deti, čiže nemohla chýbať napríklad výzdoba alebo muffiny. Spoločne sme opekali a zahrali sa rôzne hry.

2 fotiek

Farská rodinná púť do Poľska 22. - 24.4.2016

Na farskej rodinnej púti sprevádzal kaplán Peter Lupták. Účastníci púte sa zúčastnili napríklad Korunky Božieho milosrdenstva v Lagiewnikoch, prezreli si centrum Krakowa, hrad Wawel, či nové Sanktuárium Jána Pavla II. Chýbať nemohla ani návšteva koncentračného tábora Osvienčim, či návšteva rodného domu sv. Jána Pavla II. vo Wadoviciach. Púte sa zúčastnilo 20 veriacich z našej farnosti.

46 fotiek

Agapé po Veľkonočnej vigílii 26.3.2016

Po veľkonočnej vigílii sa vo farskej klubovni konalo slávnostné agapé.

17 fotiek

Krížová cesta na Veľký piatok 25.3.2016

Tradičná krížová cesta na Veľký piatok sa konala vďaka priaznivému počasiu na kalvárii.

20 fotiek

Farský ples 6.2.2016

Po ročnej prestávke sa zas v našej farnosti uskutočnil farský ples. Na plese sa zúčastnilo približne 80 ľudí. O zábavu sa postarala ľudová hudba skupina Hron a DJ Jaro Nemčík. Za farnosť sa prišli zabaviť kaplán Robert Colotka a kaplán Peter Lupták. O organizáciu plesu sa postarali mladé rodiny z našej farnosti.

87 fotiek

Detský maškarný ples 31.1.2016

Vo fašiangovom období sa pre deti v našej farnosti uskutočnil tradičný maškarný ples. Hlavnou témou v tomto roku bola zima a zimné športy. Deti súťažili v mnohých disciplínach so zimnou tematikou a všetci súťažiaci dostali nakoniec sladkú odmenu.

72 fotiek

Ekumenická pobožnosť 20.1.2016

Ekumenická pobožnosť sa konala pri príležitosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Na pobožnosti sa v Kostole sv. Alžbety zúčastnil katolícky farár Mgr. Marian Krajč a evanjelický farár Mgr. Jozef Pacek. Pobožnosť sa niesla v príjemnom duchu za účasti mnohých veriacich.

28 fotiek

Jasličková pobožnosť 26.12.2015

Aj v našej farnosti sa konala Jasličková pobožnosť, ktorú si pripravili deti z farnosti pod vedením Kristínky Kupkovej. Mohli sme si tak vďaka príbehu, ktorý stvárnili, bližšie pripomenúť ako to bolo s narodením malého Ježiška v Betleheme.

46 fotiek

Birmovka 16.11.2013

111 fotiek