Galéria

Fotogaléria

Farské hody 6.10.2019

Pri príležitosti spomienky sv. Františka sme v nedeľu 6.10. slávnostnou sv. omšou oslávili patróna našej farnosti aj farského kostola. Slávnostným kazateľom bol Mons. Ján Bednár, dekan v Leviciach. Po sv. omši nasledovalo malé agapé v klubovni.

13 fotiek

Detský fašiangový ples 17.2.2019

V nedeľu 17.2.2019 sa vo fare konal pre deti fašiangový ples. Prišli mnohé zvieratká, napríklad tri mačky, zebra, sova či včielka. Všetci boli skvelé masky. Snažili sme sa naučiť eRko tanec "čivava", zahrali sme sa stoličkový tanec a prenášali sme slamkami piškóty.

5 fotiek

Vyčistime si mesto 7.4.2018

V sobotu 7.4. sa naša farnosť zapojila do každoročnej akcie Vyčistime si mesto, ktorú organizuje mesto Kremnica. Podarilo sa nám za približne 4 hodiny vyzbierať cez 140 kg odpadu a naplniť 10 vriec odpadkov.

16 fotiek

Koledovanie - dolná skupina 25.12.2017

Na slávnosť Narodenia Pána sme v našej farnosti v dvoch skupinách ohlasovali radostnú zvesť. Koledovali sme celkovo v približne 23 rodinách. Ďakujeme, že ste nás prijali do vašich príbytkov.

16 fotiek

Spevácky zbor spieval na podujatí Rádia Regina v Žiari nad hronom 10.11.2017

V piatok 10.11. náš pevácky zbor zložený z dievčat z farnosti spieval na podujatí Rádio Regina u Vás v Žiari nad Hronom. Na pódiu vystúpili aj Kandráčovci či Milo Kráľ.

28 fotiek

Pobožnosť pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých 2.11.2017

Vo štvrtok 2.11. sa na miestnom cintoríne konala dušičková pobožnosť pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých. Pobožnosť viedol kaplán Peter Baláž.

10 fotiek

Párty všetkých svätých 29.10.2017

V nedeľu 29.10. sme si vo fare pre deti pripravili zábavné popoludnie Párty všetkých svätých. Deti rozdelené do skupín plnili viacero zaujímavých úloh. Potrebné bolo prísť v kostýme svätého a deti súťažili o najoriginálnejšiu masku.

48 fotiek

Vyčistime si mesto aj na jeseň 7.10.2017

V sobotu 7.10. sme sa znovu vybrali vyčistiť úsek od tunela na ROH po semafór smerom na Skalku a Krahule. Spoločne sa nazbierali približne 30 kg odpadu.

5 fotiek

Hodová sv. omša 1.10.2017

V nedeľu 1.10. sme v našej farnosti hodovou sv. omšu oslávili sviatok patróna nášho kostola a farnosti sv. Františka z Assisi. Slávnostným kazateľom na sv. omši bol Vdp. Ivan Iskra, farár v Novákoch. Sv. omša bola spojená s poďakovaním za úrodu.

6 fotiek

Prehliadky vo Františkánskom kláštore 30.9.2017

V sobotu 30.9. sa pri príležitosti Svetového dňa turizmu konali prehliadky v priestoroch Františkánskeho kláštora a katakomb. Na nádvorí sme počas dňa podávali malé občerstvenie. Na prehliadkach v kláštore sa zúčastnilo približne 350 ľudí. Foto: Ján Vereš

16 fotiek

Slávnostná sv. omša v Lúčkach 15.9.2017

V piatok 15.9. sa v Lúčkach pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie uskutočnila slávnostná sv.omša, ktorú celebroval Gerhard Glazer-Opitz, bývalý správca farnosti Kremnica. Po sv. omši sa prítomní ešte krátko modlili pri kaplnke, ktorá sa zasvätená Sedembolestnej Panne Márii. Po modlitbách boli prítomní pozvaní na malé občerstvenie.

26 fotiek

Detský letný tábor pre 1. - 9. ročník ZŠ  24. - 30.7.2017

Od 24. do 30. júla sa v Kokave nad Rimavicou uskutočnil detský letný tábor pre deti 1. - 9. ročníka ZŠ. V mestečku Mravce pod kávou sme sa snažili deťom cez hry a zábavu poukázať na význam hodnôt v ich živote. Na tábore sa zúčastnilo 31 detí a 7 vedúcich.

78 fotiek

Privítanie nového kaplána pri sv. omši  2.7.2017

V nedeľu 2.7. sme pri večernej sv. omši privítali vo farnosti nášho nového kaplána Petra Baláža, ktorý k nám prišiel z Banskej Bystrice - Fončordy.

19 fotiek

Spevácka chata v Lúčkach  23. - 25.6.2017

Na konci školského roka sa vo filiálke Lúčky uskutočnila spevácka chata pre deti a mládež, ktorí počas roka chodili do speváckeho zboru.

45 fotiek

Prednáška o kresťanskej symbolike v Pánovi prsteňov  16.6.2017

V piatok 16.6. sa v čitárni Knižnice Jána Kollára konala prednáška o. Pavla Hraboveckého na tému: "Kresťanská symbolika v Pánovi prsteňov."

14 fotiek

Slávnosť Božieho Tela  15.6.2017

Vo štvrtok 15.6. sa v Kostole sv. Kataríny uskutočnila slávnostná sv. omša pri príležitosti Božieho Tela. Sv. omšu celebroval kaplána Peter Lupták. Vďaka peknému počasiu sa procesia konala okolo kostola.

34 fotiek

Ekumenická pobožnosť v Šturci  3.6.2017

V sobotu 3.6. sa v prepadlisku Šturec konala Ekumenická pobožnosť za prítomnosti katolíckeho aj evanjelického farára.

16 fotiek

Prvé sväté prijímanie  28.5.2017

V nedeľu 28.5. sa v Kostole sv. Kataríny konala slávnosť 1. sv. prijímania. V tento deň 19 detí prijalo prvýkrát Pána Ježiša do svojho srdca.

119 fotiek

Deň rodiny  21.5.2017

V nedeľu 21.5. sa v našej farnosti konal Deň rodiny. Prvá čas pozostávala z hier a zábavy v Zechenterovej záhrade a v druhej časti si rodiny s deťmi posedeli vo farskej záhrade pri občerstvení.

56 fotiek

Arcibiskup Cyril Vasiľ na Nevoľnom a v Kremnici  25.2.2017

V sobotu 25.2. v Nevoľnom celebroval sv. omšu arcibiskup Cyril Vasiľ. Po sv. omši sa zhromaždení krátko modlili na miestnom cintoríne a pripomenuli si 5. výročie Pamätníka nenarodeným deťom. Potom sa arcibiskup presunul do Kremnice kde si prezrel Františkánsky kláštor.

58 fotiek

Ekumenická pobožnosť 19.1.2017

Pri príležitosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa v Kostole sv. Alžbety uskutočnila ekumenická pobožnosť. Na pobožnosti bol prítomný katolícky farár vdp. Marian Krajč ako aj evanjelický farár Jozef Pacek. Cez pomyselný múr, ktorý nás ako kresťanov oddeľuje sme sa spoločne snažili prejsť ku symbolu kríža, ktorý nás všetkých spája v Kristovi.

21 fotiek

Vianočný koncert umelcov z Tekovského regiónu 30.12.2016

Počas vianočných sviatkov v predposledný deň starého roka sa v Kostole sv. Alžbety uskutočnil koncert umelcov z Tekovského regiónu.

14 fotiek

Jasličková pobožnosť 26.12.2016

Aj v tomto roku si deti z našej farnosti pripravili príbeh narodenia malého Ježiška formou Jasličkovej pobožnosti, ale trochu iným spôsobom. Môžete vidieť na fotkách.

43 fotiek

Koledovanie - horná skupina 25.12.2016

Na slávnosť Narodenia Pána sme v našej farnosti v dvoch skupinách ohlasovali radostnú zvesť. Koledovali sme celkovo v približne 25 rodinách. Ďakujeme, že ste nás prijali do vašich príbytkov.

21 fotiek

Koledovanie - dolná skupina 25.12.2016

Na slávnosť Narodenia Pána sme v našej farnosti v dvoch skupinách ohlasovali radostnú zvesť. Koledovali sme celkovo v približne 25 rodinách. Ďakujeme, že ste nás prijali do vašich príbytkov.

18 fotiek

Mikuláš 11.12.2016

V tomto roku sme trochu netradične dostali darčeky od Mikuláša. Deti si darčeky hľadali až na konci pokladovky, ktorú všetci museli absolvovať.

15 fotiek

Pobožnosť pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých 2.11.2016

V stredu 2.11.2016 sa pri kríži na kremnickom cintoríne konala krátka pobožnosť, pri ktorej sme si pripomenuli všetkých verných zosnulých. Pobožnosť viedol kaplán Peter Lupták.

8 fotiek

60. výročie vyvezenia sestier vincentiek z Kremnice 22.10.2016

Pri príležitosti 60. výročia násilného vyvezenia sestier vincentiek z Kremnice sme v sobotu 22.10.2016 v našej farnosti privítali jednu z dvoch sestier vincentiek, ktoré si toto vyvezenie osobne pamätajú a sú žijúce. Sr. Olympia Augustínová sa nám prihovorila svojim svedectvom po sv.omši, ktorú celebroval Mons. Jozef Štrba, tajomník zosnulého o. biskupa Rudolfa Baláža, ktorý bol svedkom vyvezenia sestier vincentiek z Kremnice. Po sv.omši sme spoločne navštívili priestory bývalej nemocnice v ktorých sestra Olympia žila a pracovala. Podujatie zorganizovala Konfederácia politických väzňov Slovenska za prítomnosti predsedu pána Petra Sandtnera.

41 fotiek

Hodová slávnosť pri príležitosti sviatku sv. Františka z Assisi, patróna farnosti 9.10.2016

9.10.2016 sme v našej farnosti mali hodovú slávnosť pri príležitosti sviatku sv. Františka z Assisi, patróna farnosti. Sv. omšu celebroval Artur Ciepielski, ktorý v našej farnosti v Kremnici pôsobil pred 17 rokmi. Sv. omša bola spojená s požehnaním za úrodu a po omši nasledovalo vo fare malé agapé.

68 fotiek

Krížová cesta na kalvárii pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie 15.9.2016

Tradičná krížová cesta na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska sa vďaka peknému slnečnému počasiu mohla konať na kalvárii. Na krížovej ceste sa zúčastnilo približne 60 veriacich.

14 fotiek

Potáborové stretko detí vo fare 22. - 23.8.2016

Pre deti z tábora sa už každoročne pripravuje aj potáborové stretnutie, kedy sa ešte raz budú môcť spoločne všetci stretnúť a zaspomínať si na atmosféru z tábora.

45 fotiek

Pobožnosť pri kaplnke sv. Anny v Bystrickej doline 24.7.2016

Na sviatok sv. Anny sa už tradične konala pobožnosť v Bystrickej doline. Pobožnosť viedol pán farár o. Marian Krajč.

11 fotiek

Spevácko - miništrantská chata na Močiari 24. - 26.6.2016

Ako už býva zvykom na konci školského roku organizujeme pre aktívnych spevákov a miništrantov v našej farnosti ďakovnú chatu. Inak to nebolo ani v tomto roku. Tentokrát sme sa vybrali do dedinky Močiar.

75 fotiek

Podujatie Noc Kostolov 10.6.2016

Naša farnosť sa v tomto roku zapojila do podujatia Noc kostolov, ktorá prebiehala vo viacerých kostoloch na území našej diecézy a Slovenska. Program začal sv. omšou v Kostole sv. Františka z Assisi. Po omši sa veriacim prihovorili bratia kapucíni z Kremnických baní. Porozprávali o rehoľnom živote a zaspievali pár piesní. Po príhovore od kapucínov nasledovala krátka scénka, ktorú si pripravili deti z našej farnosti. Nasledovala prezentácia z fotografií zo života našej farnosti v Loretánskej kaplnke. Paralelne s prezentáciou mali ľudia možnosť navštíviť rehoľnú kaviareň, kde sa mohli neformálne porozprávať s bratmi kapucínmi alebo so sestrou Monikou, saleziánkou, ktorá v minulosti pôsobila v našej farnosti. Veriaci mali aj možnosť v sakristii kostola bližšie spoznať bohoslužobné predmety. Túto výstavu predmetov mal na starosti kaplán Peter. Program sme spoločne zakončili adoráciou pred Najsvätejšou sviatosťou.

44 fotiek

Medzinárodný deň detí 5.6.2016

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí (MDD) sa vrámci detského stretka pre deti pripravil spoločný program. Program pozostával z oslavy pre deti, čiže nemohla chýbať napríklad výzdoba alebo muffiny. Spoločne sme opekali a zahrali sa rôzne hry.

2 fotiek

Farská rodinná púť do Poľska 22. - 24.4.2016

Na farskej rodinnej púti sprevádzal kaplán Peter Lupták. Účastníci púte sa zúčastnili napríklad Korunky Božieho milosrdenstva v Lagiewnikoch, prezreli si centrum Krakowa, hrad Wawel, či nové Sanktuárium Jána Pavla II. Chýbať nemohla ani návšteva koncentračného tábora Osvienčim, či návšteva rodného domu sv. Jána Pavla II. vo Wadoviciach. Púte sa zúčastnilo 20 veriacich z našej farnosti.

46 fotiek

Agapé po Veľkonočnej vigílii 26.3.2016

Po veľkonočnej vigílii sa vo farskej klubovni konalo slávnostné agapé.

17 fotiek

Krížová cesta na Veľký piatok 25.3.2016

Tradičná krížová cesta na Veľký piatok sa konala vďaka priaznivému počasiu na kalvárii.

20 fotiek

Farský ples 6.2.2016

Po ročnej prestávke sa zas v našej farnosti uskutočnil farský ples. Na plese sa zúčastnilo približne 80 ľudí. O zábavu sa postarala ľudová hudba skupina Hron a DJ Jaro Nemčík. Za farnosť sa prišli zabaviť kaplán Robert Colotka a kaplán Peter Lupták. O organizáciu plesu sa postarali mladé rodiny z našej farnosti.

87 fotiek

Detský maškarný ples 31.1.2016

Vo fašiangovom období sa pre deti v našej farnosti uskutočnil tradičný maškarný ples. Hlavnou témou v tomto roku bola zima a zimné športy. Deti súťažili v mnohých disciplínach so zimnou tematikou a všetci súťažiaci dostali nakoniec sladkú odmenu.

72 fotiek

Ekumenická pobožnosť 20.1.2016

Ekumenická pobožnosť sa konala pri príležitosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Na pobožnosti sa v Kostole sv. Alžbety zúčastnil katolícky farár Mgr. Marian Krajč a evanjelický farár Mgr. Jozef Pacek. Pobožnosť sa niesla v príjemnom duchu za účasti mnohých veriacich.

28 fotiek

Jasličková pobožnosť 26.12.2015

Aj v našej farnosti sa konala Jasličková pobožnosť, ktorú si pripravili deti z farnosti pod vedením Kristínky Kupkovej. Mohli sme si tak vďaka príbehu, ktorý stvárnili, bližšie pripomenúť ako to bolo s narodením malého Ježiška v Betleheme.

46 fotiek

Birmovka 16.11.2013

111 fotiek