Prvé sv. prijímanie

Prvé sv. prijímanie

-       Rodičia, ktorí, chcú svoje dieťa prihlásiť k prvému svätému prijímaniu, môžu tak urobiť prostredníctvom učiteľov náboženskej výchovy alebo priamo na farskom úrade.

-       V našej farnosti prebieha príprava detí jednak na hodinách náboženstva ako aj prostredníctvom pravidelných katechéz na fare.

-       K samotnej sviatosti Eucharistie deti pristupujú obyčajne v treťom ročníku ZŠ.