Prvé sv. prijímanie

Prvé sv. prijímanie

-       Rodičia, ktorí, chcú svoje deti priviesť k Prvému svätému prijímaniu, tak môžu urobiť prostredníctvom katechétky, ktorá učí náboženstvo.

-       V našej farnosti prebieha príprava detí už od druhého ročníka ZŠ prostredníctvom pravidelných katechéz vo fare, kde kňaz približuje deťom význam Eucharistie a Sviatosti zmierenia. Príprava samozrejme prebieha aj na hodinách náboženstva prostredníctvom katechétky.

-       K samotnej sviatosti Eucharistie deti pristupujú obyčajne v treťom ročníku ZŠ.