Birmovka

Birmovka

Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok sviatostí uvádzania do kresťanského života“, ktorého jednotu treba zachovať. “Preto treba veriacim vysvetliť, že prijatie sviatosti birmovania je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti. ¬ Veď pokrstených “sviatosť birmovania dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato ich obdarúva osobitnou silou Ducha Svätého, takže sú ako praví Kristovi svedkovia väčšmi povinní šíriť a brániť vieru slovom i skutkom”. ¬(KKC 1285)

Na prijatie sviatosti birmovania sa  pripravujú pokrstení vo veku od 13 rokov.

Birmovka sa koná spravidla každé tri roky v našej farnosti.