Vybavovanie pohrebu

Vybavovanie pohrebu

1. Cirkevný pohreb sa zvyčajne nahlási pohrebnej službe s tým, že termín pohrebu sa dohodne po konzultácii farským úradom.

2. Niekto z pozostalých navštívi farský úrad, aby sa spísali potrebné údaje o zomrelej osobe a podľa potreby dohodli aj podrobnosti pohrebného obradu.

3. Pohrebnému obradu môže predchádzať pohrebná svätá omša v kostole sv. Alžbety, ak si to pozostalí želajú, prípadne je možné dohodnúť zádušnú svätú omšu v neskoršom termíne.

4. Je tiež možné požiadať farský úrad o uloženie urny s pozostatkami zomrelej osoby na miestnom cintoríne.