Krížová cesta

Krížová cesta

Pobožnosť krížovej cesty sa v našej farnosti podľa tradície koná dvakrát počas roka na Kalváriu a v pôstnom období počas každej nedele. Krížová cesta na Veľký piatok sa koná vždy o 10:00 hod. na Kalváriu. Krížová cesta na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie sa koná taktiež o 10:00 hod. na Kalváriu. V prípade nepriaznivého počasie sa krížová cesta v obidvoch prípadoch uskutoční vo farskom kostole sv. Františka. Bližšie informácie o krížovej ceste sú vždy vyhlásené vo farských oznamoch.

Krížové cesty počas pôstneho obdobia začínajú vždy o 15:00 v kostole sv. Alžbety. Rozpis krížových ciest je stavovský podľa vopred dohodnutého zoznamu. Rozpis krížových ciest je možné nájsť počas pôstneho obdobia aj na našej webovej stránke v sekcii “Rozpis krížových ciest v pôstnom období”