Vybavovanie krstu

Vybavovanie krstu

Krst dieťaťa

1. Krst dieťaťa nahlasuje na farskom úrade rodič dieťaťa aspoň dva týždne pred plánovaným termínom krstu.

2. Pri nahlásení krstu sa dohodne termín krstu a tiež stretnutie s rodičmi dieťaťa kvôli krstnej náuke.

4. Krstným rodičom môže byť len veriaci katolík, ktorý prijal sväté sviatosti. Ak niekto nespĺňa podmienky byť krstným rodičom, môže byť zapísaný ako svedok krstu.

Krst dospelého

Dospelí sa postupne pripravujú na krst, dlhšie obdobie, spravidla aspoň jeden rok. Toto obdobie prípravy sa nazýva katechumenát.

Ten, kto cíti v sebe túto túžbu prijať krst, môže kedykoľvek navštíviť miestneho kňaza a predložiť mu svoju žiadosť.

Aj v tomto prípade (ako pri krste detí) platí zásada, že o to žiada vo farnosti, v ktorej býva. Z vážnej a rozumnej príčiny sa však môže obrátiť na ktoréhokoľvek kňaza, ktorému dôveruje a ten mu pomôže začať s prípravou.