Kancelária

Farská kancelária a kontakt

Rímskokatolícka Cirkev  –  farnosť Kremnica
Štefánikovo námestie 3/5,
Kremnica 967 01

Telefón: 045 / 67 42 423

IČO: 31939384,  DIČ: 2020541435

Farár: Miroslav Kuric

Ak sa nedovoláte, prosím napísať e-mail.

E-mail: kremnica@fara.sk

Bankové spojenie farnosti

SLSP: 0074337140/0900 – bežný účet – milodary na Farský kostol sv. Františka z Assisi v Kremnici

IBAN: SK58 0900 0000 0000 7433 7140

SWIFT: /BIC/: GIBASKBX00

Úradné hodiny farského úradu Kremnica počas školského roka

 

Pondelok: 10-12 hod

Utorok:      10-12 hod.

Streda:      14-16 hod.

Štvrtok:     14-16 hod.