Kancelária

Farská kancelária a kontakt

Rímskokatolícka Cirkev  –  farnosť Kremnica
Štefánikovo námestie 3/5,
Kremnica 967 01

Telefón: 045 / 674 2423


IČO: 31939384 DIČ: 2020541435


Farár: Miroslav Kuric


E-mail: kremnica@fara.sk


Bankové spojenie farnosti

IBAN: SK58 0900 0000 0000 7433 7140 – milodary pre farnosť

 

Úradné hodiny farského úradu Kremnica cez školský rok

Pondelok:      10-12 hod.

Streda:     15-17 hod.

Piatok:     10-12 hod.