Kancelária

Farská kancelária a kontakt

Rímskokatolícka Cirkev

Farnosť Kremnica

Štefánikovo námestie 3/5

967 01 Kremnica

 

E-mail: kremnica@fara.sk

Telefón: 045 / 674 2423


Úradné hodiny farského úradu cez školský rok:

Pondelok: 10.00 – 12.00 hod.
Streda: 15.00 – 17.00 hod.
Piatok: 10.00 – 12.00 hod.

Telefonicky možno dohodnúť stretnutie aj v inom čase.

Kňazi pôsobiaci vo farnosti:

Farár: Miroslav KURIC

Kaplán: Jozef MIKULA

Kaplán pre nepočujúcich: Róbert COLOTKA

Duchovný správca kláštora v Kopernici: Marek URBAN

Bankové spojenie farnosti – milodary pre farnosť

IBAN: SK58 0900 0000 0000 7433 7140