Deti a mládež

Deti a mládež

Pozývame všetky deti a mládež na nasledovné akcie, ktoré sa konajú v našej farnosti:

Každý piatok o 16:00 nácvik detsko-mládežníckeho zboru vo farskej klubovni. Následne potom spievame na detskej sv.omši o 18:00.

Každú sobotu o 19:30 mládežnícke stretko vo farskej klubovni. Každé stretko je na inú zaujímavú tému.

Každú nedeľu o 15:00 detské stretko vo farskej klubovni.

 

Tešíme sa na každého jedného z Vás!