Detský spevokol

Detský spevokol

Naše nácviky sa konajú každý piatok o 16:00 vo fare v klubovni. Zbor vedie Barbora Vodislavská. Následne na to potom spievame na detskej sv.omši v kostole o 18:00.