Akcie

Akcie

Tu nájdete pozvánky na rôzne akcie, ktoré sa pripravujú pre deti a mládež :)

Všetky deti pozývame na nácvik Koledovanie – dobrej noviny v nedeľu 4.12.2016 o 15:00 v klubovni.

Počas roka pre deti pripravujeme rôzne akcie. Prinášame vám aspoň krátky zoznam akcií do ktorých sa aj vaše deti môžu zapojiť:

-Maškarný ples pre deti

-Deň matiek

-Deň otcov

-Deň rodiny

-Medzinárodný deň detí

-Miništrantsko-spevácka chata

-Detský letný tábor

-Koledovanie – dobrá novina

-Jasličková pobožnosť

Príležitostne organizujeme v našej farnosti aj iné akcie a zúčastňujeme sa aj na akciách mimo našej farnosti.

Fotografie z akcií nájdete v našej galérii  :) http://www.kremnica.fara.sk/?page_id=20