Mládežnícke stretká

Mládežnícke stretká

Mládežnícke stretká bývajú počas školského roku v sobotu v zmenenom čase o 19:30 vo farskej klubovni.

Tešíme sa na každého z Vás!