Kostol sv. Alžbety Uhorskej

Kostol sv.Alžbety Uhorskej

Kostol bol pristavený pôvodne k nemocnici v roku 1382 – 1383 s podporou kráľa Ľudovíta Veľkého. Je najstarším kostolom v Kremnici po kaplnke svätého Ondreja. Kamenný svorník v klenbe nad organom, kde je vytesaný banícky znak na jednoduchom štíte, skrížený čakan a motyka, nad nimi štvorcový kríž, dokazuje, že ho navštevovali veriace banícke rodiny. Na svorníku v strednej klenbe je znak Uhorska s desiatimi ľaliami a na prednej klenbe je svorník rodu Anjou /Anžú/ s dvoma ľaliami – symbol štátnej a dynastickej moci. Kostol bol pôvodne zasvätený sv. Krížu. Keď v roku 1707 kostol vyhorel, postavili veriaci murovanú /kamennú/ vežu, ktorá niesla tri zvony. V priebehu piatich rokov obnovili celé vnútorné zariadenie, lavice, oltáre, atď. a vybudovali kamenný portál spod zvonice do chrámovej lode. Práce sa skončili v r. 1712 a obraz Spasiteľa nesúceho kríž bol nahradený obrazom sv. Alžbety Uhorskej. Odvtedy sa datuje zasvätenie kostola svätej Alžbete. O organe z tých čias písomné záznamy nie sú. Až v roku 1886 postavili organ, ktorý vydržal do roku 1980, keď bol reštaurovaný a daný do prevádzky. Staré zariadenie kostola z r. 1712 už zrejme nevyhovovalo, keď r. 1902-1906 bol znova vymenený celý interiér. Kazateľnica i oltár boli prevedené v tzv. tirolskom štýle z mäkkého dreva. Sériovo vyrábaná napodobenina gotiky zaplavila hlavne dedinské kostoly. Frontovými udalosťami utrpel aj kostol sv. Alžbety. Farebné okná boli rozbité a núdzovo nahradené obyčajným tabuľovým sklom. Cez rozbitú strechu pretekalo, omietka odpadávala. Napriek tomu, že pred niekoľkými rokmi bol kostol opravený a znovu vymaľovaný, pleseň, huba a červotoč urobili svoje. Pri podrobnejšej prehliadke sa zistilo, že celé vnútorné zariadenie nevyhovuje ani účelovo, lebo nespĺňa zásady II. vatikánskeho koncilu. Preto bol nutný a neodkladný zásah. Začal sa v roku 1978, výmenou škridlovej strechy za medenú. Okrem toho bola vymenená stará dlažba, postavený nový obetný stôl, dvere, okná, krížová cesta. V sakristii bolo inštalované sociálne zariadenie, bola privedená voda, boli namontované vetráky a kostolík bol na novo namaľovaný, bol vylepšený organ, na vežu bol namontovaný kríž z antikorového železa a vylepšené elektrické osvetlenie. Posledné opravy svätyne boli urobené v rokoch 2000-2001.

 

The Church of saint Elisabeth

The hospital church of saint Elisabeth rised after the extablishing of the hospital „domus hospitalis“ for town poverty and old miners in 1380 by kremnician comess Johelinus Cratzer, owner of the mine. Fundation of the church was conditioned and securited thanks the gift of the king Louis The First, when kremnician comess and the town had less finances for built. In 1393 we can find a mention about the church in the privilegial, fouding document of the hospital. Citizens gave a part of their fortune to hospital in their testaments. Also, from this donation the hospital church could be built. It was the third church of Kremnica, after the parsonaged church of Virgin Mary on heaven taking, which was building on the main square, and the Church of saint Catherine, which we can find in the castle of Kremnica. The Church of saint Elisabeth was built in years 1383 – 1393, on the edge the middle – ages intravillane of the town, under The Downing gate. Today it is a part of south part of the town. From the north side it is joining to an original town ‘s hospital, which is serving like a hospital from the past to nowadays. The ground- plane scheme of the church is created with simple oneboat with two crossing ribbon vaults. The oneboating is closing by the presbytherium, which is lightning with high gothic vindows. In a vault is situated a relief target, with Anjou’s coat – of- arms, and in the boat of the church probably circle coat-of-arms of cremnician fundators, Cratzer’s family, created with crossing mining tools and with the cross. In the western wall in the floor of emphora we can see a blind vindow – it has the same form. To a northen wall of oneboating was built simple sacristia with the square ground- plane, crossing vault and ribbons. To the sacristia we can go from the gothic portal with the boning edges. On the southern side the oneboating is opening to The Saint Cross Chapel, which has two boats, and was built in the sixteenth century. This place was in originally connected with a nighbouring hospital, what is testifing with a half- circle blind window on the southern wall. The oneboating is accessible, from the eastern side, across the baroque building from years 1712- 1713, where we can find originally outdoor gothic entrance to the church which countains of the high bow with three plastical switches, down connected with the smooth plain, and in after sides of the bow with half – circle crockery with the holy water.

 

Die Kirche der heiligen Elisabeth

Die Kirche der heiligen Elisabeth,entstandt nach dem Baudes Krankenhauses (domus hospitalis) was für die Stadtlichen Armen, und für die alten Bergleute diente. Im Jahre 1380 wahr der Besitzer der Gruben Kremnitzer Komeson Johelinus Kratzer. Die Fundamenten der Kirche wahrn versichert zum dank dem damaligen Herscher Ludwig Ι. Kremnitzer Komeson und die Stadt konnten den Baunicht allein finanzierer. Im Jahre 1393 erwöhnte man die Kirche die Eintragung der privilegienschrift des Kranhenhauses bestätigt vom Kremnitzer Rad. Kremnitzer Einwohner schenkten in Ihrem Testamenten ein Teil ihrer Vermögens, somit konnten ein die erwöhnten Einwohner die Kirche der heiligen Eleisabeth erbauen. Dies wahr die dritte Kremnitzer Kirche nach der Pfareikirche an Ring eingeweiht die Himmelfahrt der Jungfrau Maria und Schlosskirche der heiligen Katarina.Die kirche der heiligen Elisabeth wurde im Jahre 1383- 1396 erbaut, an der Grenze des mitelalteren intravilan der Stadt des unterem Tor. Gebaute südlicher Teil, der Stadt gehört dazu. Von der Nordseite gild es zum stadlichen Krankenhaus, was bis zur heutiger Zeit drient. Schemie der Kirche ist einschiffig mit zwei Rippenkreutz gewolbe, einschiffig beendikt Presbyterium, durchfeuchtet von zweihohen Gotischen Fenstern. An der Höhe des Gewölbes sieht man den den Punkt mit dem Anjuktischen Erb, im Schiffe der Kircge ein runder Punkt, angeblich mit dem Erb der Kremnitzer Fundatoren- Familie Cratzer, anzeichnet zwei Grubengeräte über kbeutzt, und mit Kreutz. An der Westwand ist ein blindes Fenster. An der Nordwand des einschiffes, wurde eine einfache Sakristei angebaut im viereckigen Stiel und Rippenkreuzgewölbe. Zur Sakristei geht man durch dem Gotischen portal. An der Südseite einschiffig ist der Eingang der Zweischiffender Kapelle des heiligen Kreuzes, angebaut am 16 Jahrhundert, der Raum wahr durchgänglig mit dem Nachbarischen Krankenhaus war auch bestätigt, eine Öffnung des halbrundes Fenster der südlicher Wand des Schiffes. Zutriet von westlicher Seite des rinschiffes, geht durch den Barokischen Anbau. Vom Jahre 1712- 1713 der Eingang der Kirche dem hohen Gewölbe gelegt gibt externisch und Gotisch, mit drei plastischen Rutten angelegt der glatten Seite des Sokels, auf beide Seiten sind halbbrunde Gefässe füs Weihwasser.

 

Árpád-házi Szent Erzsébet templom

A templom I. Nagy Lajos hozzájárulásával épült 1382-1383 között és eredetileg a kórházhoz épült. Szent András kápolna után ez a legrégebbi templom Körmöcbányán. Az orgona feletti boltív zárókövén egy bányász jelvény van bevésve: az egyszerű pajzson keresztbe tett kapa és csákány, felettük kereszt látható. Ez bizonyítja, hogy a templomot hívő bányász családok látogatták. A középső boltív zárókövén Magyarország címere látható tíz liliommal, az elöl lévő boltív zárókövén az Anjou-ház címere van két liliommal, melyek az állami és uralkodóházi hatalmat jelképezik. A templom eredetileg Szent Kereszt tiszteletére lett felszentelve. Amikor 1707-ben leéget a hívők kőből építették meg a tornyot, melyben három harangot helyeztek el. Az egész belső berendezés, padok, oltár stb. öt év alatt lettek felújítva. A harangtorony alsó szintjén főbejáratot készítettek a templomhajóba. Amikor a munkákat 1712-ben befejezték a Keresztet hordó Megváltó képét Árpád-házi Szent Erzsébet képével cserélték fel. Ettől az időponttól számítjuk a templom felszentelését Szent Erzsébet tiszteletére. Az orgonáról ebből az időből nincsenek írásos feljegyzések, mivel azt csak 1886-ban építették. Felújítására csak 1980-ban került sor. A régi berendezés már elavult volt, amikor 1902-1906 között újjal cserélték fel. A szószék és az oltár puha fából készült úgynevezett „tiroli stílus”-ban. Akkoriban főleg a falusi templomokat elárasztották a sorozatban gyártott gótikus utánzatok. Szent Erzsébet templomot a háború évei is megviselték. A színes ablakok összetörtek és kényszermegoldásként egyszerű táblaüveggel pótolták. A meghibásodott tetőn át víz folyt be, omlott a vakolat. Annak ellenére, hogy néhány évvel korábban a templomot felújították a penész, gomba és a szú megtették a magukét. A templom alapos felülvizsgálata megállapította, hogy az egész berendezés nem felel meg rendeltetésének és a II. vatikáni zsinat rendelkezéseinek sem. Szükségessé vált az azonnali beavatkozás. A felújítás 1978-ban kezdődött, amikor a cseréptető helyett réztetőt építettek és lecserélték a régi padlózatot, új áldozati asztalt állítottak fel és a templomba új ajtók, ablakok és keresztút került. A sekrestyében vizes blokkot alakítottak ki, vízvezetéket vezettek be, szellőző nyílásokat készítettek és újból kifestették a templomot. Korszerűsítették az orgonát és a megvilágítást és a toronyra rozsdamentes vasból keresztet szereltek.