Kaplnka sv.Ondreja a Karner

Kaplnka sv.Ondreja a Karner

Druhou významnou stavbou hradného areálu je karner sv. Ondreja, ktorý je najstaršou časťou hradu. Bol pôvodným hradným kostolom, ktorý vznikol súčasne s hradom. Zasvätený bol sv. Michalovi. Dvojpodlažná kruhová stavba má v zahĺbenom suteréne kostnicu a na prízemí kaplnku. V okolí karnera sa od počiatku pochovávalo, kostnica slúžila na ukladanie kostí z okolitých starších hrobov. Kaplnka je postavená v románskom slohu s gotickými nástennými maľbami. Začiatkom 15. storočia v nej bol, ako uvádzajú dobové správy, zavraždený mešťan Fridolín. Neskôr karner slúžil ako zbrojnica. Až v roku 1731 kostolík znovu posvätili, ale už len ako kaplnku zasvätenú sv. Ondrejovi.


The chapel of saint Andrew and karner

The second important building in the areal of the castle is karner of saint Andrew, which is the eldest part of the castle. It was the original church of the castle, and it was built in the same time as the castle. It was consecrated to saint Michael. The double- decker cirkle building has in the sutherene the bony building, and the chapel on the ground-floor. In the sourroudings of the karner there was people buried in the first time, the bony building served for safing the bones from the older graves. The chapel is build in the roman style, with the gothic wall paintings. At the beginning of the 15 th century there was murdered a citizen Fridolín. Later karner served as the armoury. In 1731 the church was sacred again, but only as the capel of saint Andrew yet.

 

Die Kapelle der heiligen Ondrej und Karner

Zweite Bedeutungen Baude der Schlosspark ist Karner der vahr dem heiligen Ondrew, das ist die alteste Teile der Burge. Sie war Herkunftiger Schlosskirche, welche entstand gleichzeitig mit dem Schloss. Er war geweihen dem heiligem Michael. Zweigeschoss Rotunde hat in der ertift Souterein ist Beinhaus. Bei dem Karners hat gedienst ein Beinhaus dort haben sie Begraben die Beinen von die Alten Greben aus die Umgebung. Die Kapelle ist Gebaut in Romanischen Stil mit gotischen Wandmalereien. Anfang des 15. Jahrhundert war es dord Bürger Fridolin ermordet. Karner diente später als Zeughaus. Im jahre 1731 die Kirche war wieder geweihnt, aber nur als die Kapelle des sant Ondrej.

 

Szent András kápolna és csontház (osszárium)

A váregyüttes második jelentős épülete a Szent András csontház, mely a vár legrégebbi része. Eredetileg vártemplom volt, amely egyidejűleg épült a várral és Szent Mihály tiszteletére szentelték. A kétszintes, kör alaprajzú épületben a süllyesztett alagsorban csontház, a földszinten kápolna található. A csontház közelében már keletkezésének idején temetkeztek, így ide helyezték el a környékbeli régebbi sírokban talált csontokat. A kápolna román stílusban épült gótikus falfreskókkal. A korabeli híradásokból tudható, hogy a XV. század elején itt gyilkolták meg a Fridolin nevű polgárt. A csontház később fegyvertárként szolgált. A kis templomot 1731-ben ismét felszentelték, de már csak mint kápolnát, Szent András tiszteletére.