Erb farnosti

Erb farnosti

Popis erbu

Erb tvorí červeno-modro štiepený štít, na ktorom je položené zlaté ozubené koleso prevýšené troma pármi strieborných anjelských krídel preložených zlatým gréckym krížom. Nad štítom sa vznáša čierny kňazský klobúk s jedným čiernym strapcom na čiernej šnúre na každej strane.

Vysvetlenie významu jednotlivých prvkov erbu

Červená a modrá farba štítu pochádzajú zo starobylého erbu mesta Kremnica, ako symbol toho, že farnosť sa nachádza na území tohto mesta. Tri páry anjelských krídel s krížom predstavujúce symboly Serafínov a sú atribútom sv. Františka z Assisi (Františka Serafínskeho), súčasného patróna farnosti. Ozubené koleso je atribútom sv. Kataríny Alexandrijskej, ktorej bola táto farnosť zasvätená od stredoveku. Čierny kňazský klobúk s jedným čiernym strapcom na čiernej šnúre na každej strane prináleží podľa pravidiel cirkevnej heraldiky farárovi a farnosti.

Autor heraldického návrhu a kresby:

PhDr. Ing. Miroslav Glejtek

Nitra, 1/VIII/2011