Filiálka Lúčky

Lúčky

Lúčky – história filiálky farnosti Kremnica

Prvá písomná zmienka o obci Lúčky pochádza zo septembra roku 1429, keď vtedajší panovník  Žigmund Luxemburský  dal  do zálohy mestu Kremnica štyri okolité obce, (Kunešov, pôvodne nazývaný „Willa sancti Michaelis, Hornú Ves, pôvodne „Willa Sclavorum“ Dolnú Ves – Schwabendorf, a Lúčky, s pôvodným názvom „Willa sancti Joannes, neskôr „Hannushaw“), ktoré patrili kráľovskej komore. Prečo sa tak stalo? Vtedajší panovník viedol neustále veľmi nákladné vojny, a preto potreboval peniaze. Požičal si teda od mesta Kremnica viac ako 17 tisíc zlatých dukátov. Založil teda mestu tieto obce, a dúfal v ďalšiu pôžičku. Panovník peniaze nestihol vrátiť, a obce boli uvoľnené z poddanského zväzku mesta až v roku 1848. Dovtedy musela každá rodina žijúca v Lúčkach, (a v ostatných troch poddanských obciach) odpracovať každoročne 12 dní bezplatne v prospech mesta.

Zakladateľom vtedajšej osady bol pravdepodobne prvý kremnický richtár Ján, podľa neho dostala aj svoje prvé meno Willa sancti Joannes (Dedina svätého Jána). Postupom času sa začali dnešné Lúčky spomínať ako Hannushaw, Hannshey, a nakoniec od roku 1808 ako Lúcska, Jánosrét.

Nemecký názov obce bol Honneshau. Prvými obyvateľmi boli baníci z nemecky hovoriacich krajín, ktorých sem, ako aj do iných častí Uhorska, pozývali vtedajší panovníci, aby pomohli pozdvihnúť úroveň baníctva, zdevastovaného tatárskymi nájazdmi. Tvrdou prácou dokázali za niekoľko desiatok až stovák rokov vybudovať životaschopnú spoločnosť. Prevažná väčšina mužov sa živila baníctvom a minciarstvom. Spolu so ženami a rodinami tiež obhospodarovali svoje polia.

Posuňme sa teraz v našom krátkom rozprávaní o histórii filiálky kremnickej farnosti o kus ďalej, do roku 1944, keď zúrila vojna. Lúčky ňou boli veľmi postihnuté. Veľká časť hospodárskych domov a objektov bola zničená, vypálená. O rok nato bolo všetko nemecké obyvateľstvo nútene vysídlené z domova. Po druhej svetovej vojne sa sem prisťahovali ľudia z rôznych oblastí, najmä z Horehronia,  a našli tu svoj nový domov. V r. 2009 žilo v obci 240 obyvateľov.

(spracované podľa Historie domus)

Oáza Smaldone

Toto účelové rekreačno – vzdelávacie zariadenie môžete nájsť v obci Lúčky, ktorá leží len 3 kilometre od Kremnice. Táto obec je filiálkou kremnickej  farnosti sv. Františka z Assisi, Duchovným správcom zariadenia je Paed.Dr. Róbert Colotka, kňaz ovládajúci posunkový jazyk.

Rekreačno – vzdelávacie zariadenie oáza Smaldone je projektom Kresťanského centra nepočujúcich Slovenska. Patrónom projektu je sv. Filip Smaldone, človek, ktorý počas celého svojho života pripravoval nepočujúce a nevidiace siroty na život tým, že pre ne zabezpečoval výchovu a vzdelanie. Táto myšlienka mnohých nadchla, a tak sa rozšírila aj do Afriky a na územie Južnej Ameriky.

Rekreačné zariadenie Oáza Smaldone je určené na rodinné, školské a mimoškolské aktivity. Je vhodné pre organizovanie duchovných cvičení, škôl v prírode, kurzov, seminárov, dovoleniek… Pracovníci Oázy Smaldone sa, samozrejme, venujú v súlade zo zameraním projektu aj nepočujúcim, organizujú tu kurzy posunkového jazyka a integrované letné tábory pre nepočujúce deti a mládež. V blízkosti zariadenia sa nachádza gotický kostol sv. Mikuláša z roku 1544. Sväté omše tu bývajú vždy v nedeľu a počas sviatkov.

(spracované podľa www.oaza-smaldone.sk)