OZ Nádej srdca Kremnice

Občianske združenie Nádej srdca Kremnice

Občianske združenie (ďalej už len OZ ) bolo založené 22.10.2015. Názov OZ mohli veriaci vybrať z troch vopred dohodnutých návrhov. S najväčším počtom hlasov zvíťazil názov „Nádej srdca Kremnice“. Názov symbolizuje a poukazuje na dôležitý objekt, ktorý sa nachádza v strede mesta Kremnica, na námestí a spoločne s ďalšími objektmi tvorí dominantu námestia a prispieva k jeho historickému rázu. Predsedom OZ je kaplán Peter Lupták. Ďalší členovia sú Róbert Colotka, farár Marian Krajč, Mária Ťahúnová a Viera Mišíková.

OZ bolo založené za účelom opravenia, sfunkčenia a sprístupnenia priestorov Františkánskeho kláštora verejnosti.

V rámci pôsobenia OZ sa uskutočnilo viacnásobné stretnutie členov OZ, pribratie nových členov, voľba predsedu, odsúhlasenie stanov či registrácia na Ministerstve kultúry. Členovia OZ sa viackrát stretli s možnými záujemcami o priestory kláštora a diskutovali o jeho ďalšom využití.

O ďalším dôležitých informáciách z OZ v našej farnosti budeme informovať neskôr.