Mariánsko-kňazské hnutie Večeradlo

Mariánsko-kňazské hnutie Večeradlo

Pred  necelými  siedmimi  rokmi  sa začala  stretávať  skupinka  ľudí  a  postupne všetci túžili po spoločenstve nielen v  kostole  na  modlitbách  príhovoru,  ale hľadali aj iné formy modlitieb. Na podnet jedného  z  členov  tejto  malej  skupinky  sa začali  modlievať  ruženec  pátra  Pia.  Táto forma modlitieb im bola blízka, ale ruženec trval  dosť  dlho.  Pre  nedostatok  času  sa nemohli zhovárať  po modlitbách. Po púti do Medžugoria sa pokúsili modliť  večeradlo  na  podnet  o.  Humberta Virdzeka a p. Uchalovej. Tieto modlitby pokračovali a večeradlo sa stalo realitou každú stredu po svätej omši, najprv v dome pri kostole, potom na fare v klubovni.