This is where the teaser text will be shown

Kostol sv.Martina

Rímskokatolícky, pôvodne gotický kostol sv. Martina z r. 1349, ktorý bol však v r. 1743 už v barokovom slohu, stojí v strede dediny. V blízkosti kostola stojí moderný komplex kláštora rádu klarisiek kapucínok. Významnou kultúrnou pamiatkou v obci je aj socha Madony v neskorogotickom slohu, pravdepodobne pochádzajúca z r. 1500.

 

Anglický preklad:

Roman Catholic, originally gothic church of saint Martin from 1349, which was in 1743 in barroque style, is standing at the centre of the village. Nearby to the church, there is the modern saint Claire ´s convent. The very important monument in this area is the statue of Madona,  probably from the year 1500.