Spoločné stretnutie pre rodičov

 
 

Aktuálny rozpis sv. omší

 

OZNAM pre rodičov o slovníčkoch

 

Oslava 10. výročia OFMD

 

Ďakovná sv. omša pre deti

 

Ochrana osobných údajov

Bližšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete na tomto linku:

https://gdpr.kbs.sk/obsah/sekcia/h/farnost/p/casto-kladene-otazky-5a

 

Detský letný tábor 2018

 

 

Modlitba za odvahu prijať a žiť povolanie

Pod poradovým číslom 57/2018, zo dňa 17. 1. 2018, Imprimatur – Modlitba za odvahu prijať a žiť povolanie.

Modlitba za odvahu prijať a žiť povolanie

Nebeský Otče,
daj mladým ľuďom odvahu napĺňať život láskou
a urobiť zo seba dar pre druhých.
Daj im silu uskutočňovať trvalý záväzok lásky v stave,
do ktorého ich voláš – či už v manželstve, v kňazstve alebo v zasvätenom živote,
aby tvoja Cirkev žiarila krásou všetkých povolaní a darov
a pomáhala tak premieňať tento svet. Amen.

 

 

Rádio Lumen spája Lumenrodiny 2018

 

Noviny Slovo+ v našej farnosti

Dvojtýždenník novín Slovo+ sa v každom čísle venuje jednej téme. Téma čísla zo septembra bola Sedembolestná. Okrem iného je v novinách sedem príbehov slovenských rodín, ktoré prežili 7 bolestí Márie. Ak by mal niekto záujem odoberať tieto noviny, dajte vedieť kňazom alebo Zuzane Verešovej.

Čísla, ktoré sa propagačne rozdávajú v Kostole sv. Alžbety a v Kostole sv. Františka sú zo septembra a môžete si ich zobrať zadarmo.

Neváhajte tak urobiť! Ďakujeme.

Viac informácií o novinách nájdete na www.slovoplus.sk