Prihlášky – Detský letný tábor 2018

 

Detský letný tábor 2018 – Prihlášky

Pozývame všetky deti od 1. do 9. ročníka ZŠ do Detského letného tábora v termíne 1. – 7.7.2018 v obci Lazy pod Makytou za účastnícky príspevok 80 €. V prípade záujmu si môžete prihlášku do tábora zobrať vzadu v kostoloch našej farnosti, alebo si prihlášku môžete stiahnuť TU.

Tešíme sa na každého!

read more
 
 

Modlitba za odvahu prijať a žiť povolanie

Pod poradovým číslom 57/2018, zo dňa 17. 1. 2018, Imprimatur – Modlitba za odvahu prijať a žiť povolanie.

Modlitba za odvahu prijať a žiť povolanie

Nebeský Otče,
daj mladým ľuďom odvahu napĺňať život láskou
a urobiť zo seba dar pre druhých.
Daj im silu uskutočňovať trvalý záväzok lásky v stave,
do ktorého ich voláš – či už v manželstve, v kňazstve alebo v zasvätenom živote,
aby tvoja Cirkev žiarila krásou všetkých povolaní a darov
a pomáhala tak premieňať tento svet. Amen.

 

 

Rádio Lumen spája Lumenrodiny 2018

 

Noviny Slovo+ v našej farnosti

Dvojtýždenník novín Slovo+ sa v každom čísle venuje jednej téme. Téma čísla zo septembra bola Sedembolestná. Okrem iného je v novinách sedem príbehov slovenských rodín, ktoré prežili 7 bolestí Márie. Ak by mal niekto záujem odoberať tieto noviny, dajte vedieť kňazom alebo Zuzane Verešovej.

Čísla, ktoré sa propagačne rozdávajú v Kostole sv. Alžbety a v Kostole sv. Františka sú zo septembra a môžete si ich zobrať zadarmo.

Neváhajte tak urobiť! Ďakujeme.

Viac informácií o novinách nájdete na www.slovoplus.sk

 

Bioetika pre mladých ON-LINE

Milí priatelia ochrany života,

po dlhšom čase sa vám prihovárame s projektmi zameranými na
formáciu najmä mladých ľudí. Chceme vás poprosiť o šírenie
informácií o týchto projektoch a v prípade projektu Bioetika pre
mladých ON-LINE tiež o podporu. Ďakujeme.

S úctou

Marek Michalčík

Národný pochod za život

PODPORTE VEREJNÚ ZBIERKU BIOETIKA PRE MLADÝCH ON-LINE [2]

POMÔŽTE MLADÝM ĽUĎOM ZORIENTOVAŤ SA V BIOETICKÝCH PROBLÉMOCH,
KTORÉ PRINÁŠA MODERNÁ DOBA.

PODPORTE PROJEKT VYTVORENIA ŠPECIÁLNEJ WEB STRÁNKY NA FORMÁCIU
MLADÝCH V BIOETIKE.

Stačí zaslať ľubovoľnú finančnú čiastku na číslo účtu
verejnej zbierky najneskôr do 31. 1. 2018. Číslo osobitného účtu
verejnej zbierky: SK63 0200 0000 0035 1220 9151. Ďakujeme.

Verejná zbierka bola zapísaná v registri verejných zbierok s názvom
„Bioetika pre mladých“ pod registrovým číslom verejnej zbierky
000-2017-034407.

VIAC O PROJEKTE [2].

KULTÚRA ŽIVOTA NA LUMENE 2017 [3]

Na základe spolupráce neziskovej organizácie Kanet a Rádia Lumen sa
každý mesiac vysiela jedna relácia, ktorá sa venuje témam
súvisiacim s kultúrou života. Relácie sú zaradené v cykle Vitaj
doma, rodina a vysielajú sa v niektorú nedeľu v mesiaci o 14:00.
Najbližšia relácia sa bude venovať téme politickej etiky a bude
vysielaná v nedeľu 29. 10. 2017 o 14:00.

Na TEJTO LINKE [3] nájdete archív deviatich doterajších relácií
odvysielaných v roku 2017.

PONUKA PREDNÁŠOK [4]

Opäť ponúkame súbor pro-life  a pro-family prednášok, s ktorými
sa radi podelíme vo vašom spoločenstve, farnosti a pod. ZOZNAM
PREDNÁŠOK [4].

[5]    [6]

[7]Národný pochod za život sa uskutočnil 20. septembra 2015 na
Námestí SNP v Bratislave a zúčastnilo sa na ňom podľa odhadov 70
– 85 tisíc ľudí. Pochod nadviazal na prvý rovnako úspešný
Národný pochod za život v Košiciach z roku 2013. Obe podujatia boli
najväčšími verejnými zhromaždeniami uskutočnenými po roku 1989.
Hlavnou myšlienkou Národného pochodu za život je ochrana života a
dôstojnosti každého človeka od počatia po prirodzenú smrť.

Ak si neželáte dostávať naše letáky, môžete sa odhlásiť [8] z
ich odberu.

Rozposlané eDirectom [9], profesionálnym systémom e-mailového
marketingu.

Links:
——
[1] https://app.edirect.sk/newsletter/?id=4027&key=70a1cd4027bb7af3d91db93514a51f6d
[2] https://app.edirect.sk/url/?l=BdF9pZD1uLTQwMjc7c19pZD0zNjUwODQ7aHR0cDovL3BvY2hvZHpheml2b3Quc2svMjAxNy8xMC8xNy9iaW9ldGlrYS1wcmUtbWxhZHljaC1vbi1saW5lLz91dG1fY2FtcGFpZ249MTAyMDE3LWZpbmFsJmFtcDt1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJmFtcDt1dG1fc291cmNlPWVEaXJlY3Q%3D
[3] https://app.edirect.sk/url/?l=BdF9pZD1uLTQwMjc7c19pZD0zNjUwODQ7aHR0cDovL3BvY2hvZHpheml2b3Quc2svMjAxNy8xMC8wNS9rdWx0dXJhLXppdm90YS1uYS1sdW1lbmUtMTQtMjAxNy8%2FdXRtX2NhbXBhaWduPTEwMjAxNy1maW5hbCZhbXA7dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZhbXA7dXRtX3NvdXJjZT1lRGlyZWN0
[4] https://app.edirect.sk/url/?l=BdF9pZD1uLTQwMjc7c19pZD0zNjUwODQ7aHR0cDovL3BvY2hvZHpheml2b3Quc2svMjAxNy8xMC8xMC9wb251a2EtcHJlZG5hc29rLz91dG1fY2FtcGFpZ249MTAyMDE3LWZpbmFsJmFtcDt1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJmFtcDt1dG1fc291cmNlPWVEaXJlY3Q%3D
[5] https://app.edirect.sk/url/?l=BdF9pZD1uLTQwMjc7c19pZD0zNjUwODQ7aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL05hcm9kbnlQb2Nob2RaYVppdm90Lz91dG1fY2FtcGFpZ249MTAyMDE3LWZpbmFsJmFtcDt1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJmFtcDt1dG1fc291cmNlPWVEaXJlY3Q%3D
[6] https://app.edirect.sk/url/?l=BdF9pZD1uLTQwMjc7c19pZD0zNjUwODQ7aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Qb2Nob2RaYVppdm90P3V0bV9jYW1wYWlnbj0xMDIwMTctZmluYWwmYW1wO3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmYW1wO3V0bV9zb3VyY2U9ZURpcmVjdA%3D%3D
[7] https://app.edirect.sk/url/?l=BdF9pZD1uLTQwMjc7c19pZD0zNjUwODQ7aHR0cDovL3BvY2hvZHpheml2b3Quc2svP3V0bV9jYW1wYWlnbj0xMDIwMTctZmluYWwmYW1wO3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmYW1wO3V0bV9zb3VyY2U9ZURpcmVjdA%3D%3D
[8] https://app.edirect.sk/unsubscribe/?id=365084&n_id=4027&key=41c4b23e392dd62a63d737c04d7ab8dd
[9] https://app.edirect.sk/url/?l=BdF9pZD1uLTQwMjc7c19pZD0zNjUwODQ7aHR0cHM6Ly93d3cuZWRpcmVjdC5zaw%3D%3D

 

500 rokov reformácie – informácia

 

 

 

Farnosť Kremnica zorganizovala letný tábor

V dňoch 24. – 30. júla 2017 zorganizovala Farnosť Kremnica svoj detský letný tábor. Tábor sa uskutočnil v chate Hámor v Kokave nad Rimavicou. V tomto roku bolo v tábore 33 detí a 7 vedúcich. Vo vlastnom mestečku Mravce pod Kávou sme my, eRkári, spoznávali pravé hodnoty (vnútorná krása, spravodlivosť, vďačnosť, úcta, to čo je hodnotné) v našich životoch.

 

Zodpovedná osoba: Boris Kollár

 

Spoločná fotografia z tábora:

 
 

Výsledky volieb do farskej rady

Farská a ekonomická rada pre obdobie 2017-2022

Hlavný hospodár: p. Peter Chren

Ekonomická komisia: p. Veronika Murgašová

Liturgická komisia: p. Beata Chrenová

Katechetická komisia: p. Jaroslav Slašťan

Organizačno-pracovná: p. Michal Golha

Sociálno-charitatívna: p. Beata Kirková

Mediálna komisia: p. Boris Kollár

 

Ekonomická rada: p. Veronika Murgašová, p. Milan Wagner, p. Peter Chren

 

 

 

Zápisnica z farskej rady 2.2.2017

Zápisnica zo zasadnutia farskej rady dňa 2.2.2017

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny

Po úvodnej modlitbe pán farár o. Marian Krajč privítal všetkých prítomných členov farskej rady, ako aj pozvaných hostí.

Členovia farskej rady sa zaoberali nasledujúcimi bodmi:

  1. Pán farár ozrejmil členom farskej rady na čo sa vynakladajú vyzbierané peniaze pri mesačnej farskej zbierke. Približne 400 €  sú výdavky na energie a 300 € sa ukladá na vkladnú knižku. Ostatné peniaze sú použité na bežné výdavky a opravy.
  2. Členovia farskej rady dostali k nahliadnutiu ročný výkaz za rok 2016. Zaoberali sa jednotlivými položkami, aké boli príjmy a výdavky farnosti za predchádzajúci rok.
  3. 22.3. končí 5-ročné obdobie farskej pastoračnej rady. Z toho dôvodu sa budú vo farnosti konať nové voľby. Voľby by sa mali uskutočniť po Veľkej noci. Na systéme samotnej voľby sa spoločne dohodnú kňazi. Pán farár by chcel doplniť jedného doteraz chýbajúceho člena ekonomickej rady.
  4. V Kostole sv. Františka sa podarilo osadiť 4 nové eurookná na druhom poschodí. Členovia farskej rady pri tejto príležitosti rozmýšľali akým spôsobom umožniť vykurovanie v tomto kostole aby to bolo čo najvýhodnejšie. Podobne aj v Kostole sv. Alžbety. Prítomní sa zhodli, že je potrebné aby aspoň jeden kostol bol vykurovaný čo najefektívnejšie. V špitálskom kostole je možné do budúcnosti uvažovať aj s iným vykurovaním ako elektrickým. Je preto odsúhlasené vypracovať projekt s iným vykurovaním, aby sme vyhodnotili dostupné možnosti a využili najvyhovujúcejšie. Pán farár upozornil aj na možné opravy, ktoré by sa mohli zrealizovať v tomto roku v Kostole sv. Alžbety, ako napríklad zatepliť strop v kostole, opraviť strechu, dokončiť opravu organu.
  5. Na Kostole sv. Františka bude osadená internetová prípojka. Farnosť z toho bude mať ročne príjmy približne 2000 €. Zmluva bude platiť do roku 2030.
  6. Po skúsenostiach z minulého roku sa pravidelná štvrtková adorácia bude konať už iba v Kostole sv. Alžbety počas celého roka. Adorácia potom skončí skôr do 17.00hod., bez ohľadu na to, kde bude večerná sv. omša.
  7. Pán farár oboznámil členov farskej rady na ktoré objekty v roku 2017 sa žiada dotácia z Ministerstva kultúry. Jedná sa o objekty: Výmena strešnej krytiny v objekte františkánskeho kláštora v Kremnici – bašta III. etapa, Rekonštrukcia statických prác Fr. sýpky V. etapa, Kazateľnica v kostole sv. Františka II. etapa, Hlavný oltár v kostole sv. Františka III. etapa, Reštaurovanie bočného oltára sv. Anny vo farskom kostole, Výmena krytiny v kostole sv. Mikuláša v Lúčkach V. etapa.
  8. V tomto roku slávnosť 1.sv.prijímania bude v našej farnosti 28.5.2017.
  9. P. farár oboznámil členov farskej rady s ďalšími akciami počas kalendárneho roka.

Zasadnutie farskej rady bolo zakončené modlitbou a požehnaním.

Zapísal: Boris Kollár

Overovateľ: o. Marian Krajč