Liturgia domácej cirkvi 6. január Zjavenie Pána

 

Ponúkame vám liturgiu domácej cirkvi, ktorú môžete sláviť spoločne v rodine a v závere si požehnať svoj príbytok.

Liturgia domácej cirkvi_Zjavenie Pána

read more
 
 

Vysielanie online sv. omše – Zjavenie Pána (slávnosť) 6.1.2021

Na sviatok Krstu Krista Pána Vás pozývame byť účastní online na sv. omši o 10:00 hod. z Loretánskej kaplnky. Zazdieľajte prosím túto informáciu aj medzi svojich priateľov a medzi rodiny nielen našej farnosti, budeme radi.

Link na vysielanie sv. omše: https://www.youtube.com/watch?v=-Z6XeWy0qRc

 

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska na Nový rok 2021

Pastiersky list si môžete prečítať na stránke KBS.

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210101001

 
 

Zákaz sláviť verejné sv. omše od 24.12.2020

Od 24,12.2020 je zákaz slávenia verejných sv. omší až do odvolania. Bližšie informácie sú na stránke banskobystrickej diecézy.

 

 

26. ročník Dobrej noviny v našej farnosti

 

 

Oznam o 26. ročníku Dobrej noviny v našej farnosti.

Neodmysliteľnou súčasťou vianočných sviatkov je aj koledovanie Dobrej noviny po príbytkoch. V tomto roku však koledníci Dobrej noviny nebudú chodiť po prihlásených rodinách, nakoľko to súčasná situácia nedovoľuje. Chceme však, aby ste sa aj v tomto čase mali možnosť dozvedieť viac o Dobrej novine, o téme 26. ročníka „Aj mama chodí do školy“, o podpore jednotlivých projektov a taktiež, aby ste mali možnosť prispieť na rozvojové projekty pre deti v africkej Ugande prostredníctvom Dobrej noviny, ak sa tak rozhodnete. Máme pre vás viacero variant.

Môžete poslať finančný príspevok na účet Dobrej noviny SK77 1100 0000 0029 4045 7894, variabilný symbol našej farnosti Kremnica je 2012100569. Do poznámky uveďte e-mail alebo adresu.

Odovzdať Borisovi Kollárovi počas vianočných sviatkov do 3. januára 2021, dohodnúť sa vopred. Kontakt: 0904 906 927 alebo boris.kollar@gmail.com

Jednoducho načítaním QR kódu pre platbu cez mobilnú aplikáciu.

Viac informácií o koledovaní Dobrej noviny nájdete na stránke www.dobranovina.sk.

Za každý váš finančný príspevok a modlitbovú podporu Dobrej noviny vám srdečne ďakujeme.

Kontakt: Boris Kollár, 0904 906 927, kontaktná osoba za eRko vo farnosti

 

Realizácia projektov 2020

V roku 2020 sa podarilo realizovať dva projekty s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republikyv rámci programu Obnovme si svoj dom.

Prvým projektom je Kremnica: Obnova Kazateľnice sv. Františka z Assisi v Kremnici, ev. č. NKP 3791/1-7 reštaurovanie – 1. časť II. etapy, č. MK-5158/2019-423, ktorý bol podporený sumou 8 000 eur so spoluúčasťou našej farnosti vo výške 830 eur, pričom jeho realizátorom bol akademický sochár Štefan Poljak.

Druhým projektom je Kremnica – reštaurovanie sokla a kamenných prvkov na Kostole sv. Františka z Assisi a Loretánskej kaplnke, 1. etapa, č. MK-5102/2019-423, ktorý bol podporený sumou 7 000 eur so spoluúčasťou našej farnosti vo výške 843 eur, pričom jeho realizátorom bol Mgr.art. Igor Hovorič.

 

Príprava na sviatosť birmovania

Príprava na prijatie sviatosti birmovania vo farnosti Kremnica začala   10.10.2020. Prihlásilo sa 37 birmovancov. Sviatosť birmovania by mala byť udelená v budúcom roku 2021.