Začíname stretká pre mladých

 

Srdečne Vás pozývame na 1. mládežnícke stretko, ktoré sa bude konať v sobotu 15.9.2018 o 19:30 vo farskej klubovni. Viac informácií nájdete na plagáte.

read more
 
 

Pozývame na prvé detské eRko stretko

 

Oslava 10. výročia OFMD

 

Ďakovná sv. omša pre deti

 

Ochrana osobných údajov

Bližšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete na tomto linku:

https://gdpr.kbs.sk/obsah/sekcia/h/farnost/p/casto-kladene-otazky-5a

 

Detský letný tábor 2018

 

 

Modlitba za odvahu prijať a žiť povolanie

Pod poradovým číslom 57/2018, zo dňa 17. 1. 2018, Imprimatur – Modlitba za odvahu prijať a žiť povolanie.

Modlitba za odvahu prijať a žiť povolanie

Nebeský Otče,
daj mladým ľuďom odvahu napĺňať život láskou
a urobiť zo seba dar pre druhých.
Daj im silu uskutočňovať trvalý záväzok lásky v stave,
do ktorého ich voláš – či už v manželstve, v kňazstve alebo v zasvätenom živote,
aby tvoja Cirkev žiarila krásou všetkých povolaní a darov
a pomáhala tak premieňať tento svet. Amen.

 

 

Rádio Lumen spája Lumenrodiny 2018

 

Noviny Slovo+ v našej farnosti

Dvojtýždenník novín Slovo+ sa v každom čísle venuje jednej téme. Téma čísla zo septembra bola Sedembolestná. Okrem iného je v novinách sedem príbehov slovenských rodín, ktoré prežili 7 bolestí Márie. Ak by mal niekto záujem odoberať tieto noviny, dajte vedieť kňazom alebo Zuzane Verešovej.

Čísla, ktoré sa propagačne rozdávajú v Kostole sv. Alžbety a v Kostole sv. Františka sú zo septembra a môžete si ich zobrať zadarmo.

Neváhajte tak urobiť! Ďakujeme.

Viac informácií o novinách nájdete na www.slovoplus.sk

 

Bioetika pre mladých ON-LINE

Milí priatelia ochrany života,

po dlhšom čase sa vám prihovárame s projektmi zameranými na
formáciu najmä mladých ľudí. Chceme vás poprosiť o šírenie
informácií o týchto projektoch a v prípade projektu Bioetika pre
mladých ON-LINE tiež o podporu. Ďakujeme.

S úctou

Marek Michalčík

Národný pochod za život

PODPORTE VEREJNÚ ZBIERKU BIOETIKA PRE MLADÝCH ON-LINE [2]

POMÔŽTE MLADÝM ĽUĎOM ZORIENTOVAŤ SA V BIOETICKÝCH PROBLÉMOCH,
KTORÉ PRINÁŠA MODERNÁ DOBA.

PODPORTE PROJEKT VYTVORENIA ŠPECIÁLNEJ WEB STRÁNKY NA FORMÁCIU
MLADÝCH V BIOETIKE.

Stačí zaslať ľubovoľnú finančnú čiastku na číslo účtu
verejnej zbierky najneskôr do 31. 1. 2018. Číslo osobitného účtu
verejnej zbierky: SK63 0200 0000 0035 1220 9151. Ďakujeme.

Verejná zbierka bola zapísaná v registri verejných zbierok s názvom
„Bioetika pre mladých“ pod registrovým číslom verejnej zbierky
000-2017-034407.

VIAC O PROJEKTE [2].

KULTÚRA ŽIVOTA NA LUMENE 2017 [3]

Na základe spolupráce neziskovej organizácie Kanet a Rádia Lumen sa
každý mesiac vysiela jedna relácia, ktorá sa venuje témam
súvisiacim s kultúrou života. Relácie sú zaradené v cykle Vitaj
doma, rodina a vysielajú sa v niektorú nedeľu v mesiaci o 14:00.
Najbližšia relácia sa bude venovať téme politickej etiky a bude
vysielaná v nedeľu 29. 10. 2017 o 14:00.

Na TEJTO LINKE [3] nájdete archív deviatich doterajších relácií
odvysielaných v roku 2017.

PONUKA PREDNÁŠOK [4]

Opäť ponúkame súbor pro-life  a pro-family prednášok, s ktorými
sa radi podelíme vo vašom spoločenstve, farnosti a pod. ZOZNAM
PREDNÁŠOK [4].

[5]    [6]

[7]Národný pochod za život sa uskutočnil 20. septembra 2015 na
Námestí SNP v Bratislave a zúčastnilo sa na ňom podľa odhadov 70
– 85 tisíc ľudí. Pochod nadviazal na prvý rovnako úspešný
Národný pochod za život v Košiciach z roku 2013. Obe podujatia boli
najväčšími verejnými zhromaždeniami uskutočnenými po roku 1989.
Hlavnou myšlienkou Národného pochodu za život je ochrana života a
dôstojnosti každého človeka od počatia po prirodzenú smrť.

Ak si neželáte dostávať naše letáky, môžete sa odhlásiť [8] z
ich odberu.

Rozposlané eDirectom [9], profesionálnym systémom e-mailového
marketingu.

Links:
——
[1] https://app.edirect.sk/newsletter/?id=4027&key=70a1cd4027bb7af3d91db93514a51f6d
[2] https://app.edirect.sk/url/?l=BdF9pZD1uLTQwMjc7c19pZD0zNjUwODQ7aHR0cDovL3BvY2hvZHpheml2b3Quc2svMjAxNy8xMC8xNy9iaW9ldGlrYS1wcmUtbWxhZHljaC1vbi1saW5lLz91dG1fY2FtcGFpZ249MTAyMDE3LWZpbmFsJmFtcDt1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJmFtcDt1dG1fc291cmNlPWVEaXJlY3Q%3D
[3] https://app.edirect.sk/url/?l=BdF9pZD1uLTQwMjc7c19pZD0zNjUwODQ7aHR0cDovL3BvY2hvZHpheml2b3Quc2svMjAxNy8xMC8wNS9rdWx0dXJhLXppdm90YS1uYS1sdW1lbmUtMTQtMjAxNy8%2FdXRtX2NhbXBhaWduPTEwMjAxNy1maW5hbCZhbXA7dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZhbXA7dXRtX3NvdXJjZT1lRGlyZWN0
[4] https://app.edirect.sk/url/?l=BdF9pZD1uLTQwMjc7c19pZD0zNjUwODQ7aHR0cDovL3BvY2hvZHpheml2b3Quc2svMjAxNy8xMC8xMC9wb251a2EtcHJlZG5hc29rLz91dG1fY2FtcGFpZ249MTAyMDE3LWZpbmFsJmFtcDt1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJmFtcDt1dG1fc291cmNlPWVEaXJlY3Q%3D
[5] https://app.edirect.sk/url/?l=BdF9pZD1uLTQwMjc7c19pZD0zNjUwODQ7aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL05hcm9kbnlQb2Nob2RaYVppdm90Lz91dG1fY2FtcGFpZ249MTAyMDE3LWZpbmFsJmFtcDt1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJmFtcDt1dG1fc291cmNlPWVEaXJlY3Q%3D
[6] https://app.edirect.sk/url/?l=BdF9pZD1uLTQwMjc7c19pZD0zNjUwODQ7aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Qb2Nob2RaYVppdm90P3V0bV9jYW1wYWlnbj0xMDIwMTctZmluYWwmYW1wO3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmYW1wO3V0bV9zb3VyY2U9ZURpcmVjdA%3D%3D
[7] https://app.edirect.sk/url/?l=BdF9pZD1uLTQwMjc7c19pZD0zNjUwODQ7aHR0cDovL3BvY2hvZHpheml2b3Quc2svP3V0bV9jYW1wYWlnbj0xMDIwMTctZmluYWwmYW1wO3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmYW1wO3V0bV9zb3VyY2U9ZURpcmVjdA%3D%3D
[8] https://app.edirect.sk/unsubscribe/?id=365084&n_id=4027&key=41c4b23e392dd62a63d737c04d7ab8dd
[9] https://app.edirect.sk/url/?l=BdF9pZD1uLTQwMjc7c19pZD0zNjUwODQ7aHR0cHM6Ly93d3cuZWRpcmVjdC5zaw%3D%3D