Zápisnice zo zasadnutí OZ

OZ Spes cordis Cremniciensis

 

Zápisnica zo stretnutia OZ SCC

12.december 2016

 

  1. Privítanie členov OZ

 

  1. Oboznámenie členov s možnosťou získať 2% DPH. Tento rok sa to už nestihne. Potrebné materiály pre realizáciu 2% DPH sa začnú vybavovať v roku 2017.

 

  1. Členovia OZ boli oboznámení s možnosťou, ktorú ponúka Šachový oddiel Kremnica zriadiť v časti kláštora šachovú sieň slávy.

 

 

 

V Kremnici 12.december 2016                                                                                                    Peter Lupták, predseda