Modlitby matiek

Modlitby matiek

Hnutie modlitieb matiek  vo farnosti bolo založené 7.11 2001 Jankou Pajanovou, národnou koordinátorkou MM na Slovensku, a Vekonicou Williams, zakladatelkou tohto hnutia. V samotnom meste  sa stretávajú tri skupiny MM. Pravidelne raz za týždeň. Celkový počet nás je 20. Pod Kremnickú oblasť  patria ďalej  mamy z hnutia MM v Nevoľnom,Krem. Baní a Lúčok – celkom 17 mám. Okrem toho sa všetky  skupinky mesta spoločne stretávajú raz za tri mesiace  na tzv. trojdni, ktoré býva vždy v kostole sv. Alžbety v tom istom čase 14:30 hod v stanovených termínoch.