Časopis ŽiTo

Farský časopis ŽiTo

ŽiTo – ČASOPIS FARNOSTI KREMNICA

Vydáva Rímskokatolícky farský úrad v Kremnici, Štefánikovo nám. 3/5, 967 01 Kremnica.

Vydávané pre vnútornú potrebu veriacich farnosti Kremnica. Povolenie vydávať farský časopis udelil Rím. kat. biskupský úrad v Banskej Bystrici pod číslom 2002/2005.

Vychádza so súhlasom správcu farnosti.

Redakcia si vyhradzuje právo výberu a úpravy príspevkov. Nevyžiadané rukopisy nevraciame.

Dobrovoľný príspevok: 1 €

E-mail: zito.kca@gmail.com

Šéfredaktor:

Boris Kollár

Za teologickú a mravnú stránku zodpovedá:

Jozef Mikula

Redaktori:

Boris Kollár, Miroslav Kuric, Jozef Mikula, Michaela Vnučková, Zuzana Verešová, Marcel Páleš, Štefan Moravčík ml.

Do časopisu často prispievajú aj iní ľudia z farnosti a okolia.

Grafická úprava:

Jozef Mikula

Archív čísel farského časopisu ŽiTo na čítanie:

-ročník 17 Jesenné číslo 2021 odkaz na čítanie

-ročník 17 Novoročné číslo 2021 odkaz na čítanie

-ročník 16 Veľkonočné číslo 2020 odkaz na čítanie

-ročník 16 Pôstne číslo 2020 odkaz na čítanie

-ročník 15 Vianočné číslo 2019 odkaz na čítanie

-ročník 15 Dušičkové číslo 2019 odkaz na čítanie

-ročník 15 Poprázdninové číslo 2019 odkaz na čítanie

-ročník 15 Pôstne číslo 2019 odkaz na čítanie

-ročník 15 Novoročné číslo 2019 odkaz na čítanie

-ročník 14 Vianočné číslo 2018 odkaz na čítanie

-ročník 14 Dušičkové číslo 2018 odkaz na čítanie

-ročník 14 Poprázdninové číslo 2018 odkaz na čítanie

-ročník 14 Mariánske číslo 2018 odkaz na čítanie

-ročník 14 Veľkonočné číslo 2018 odkaz na čítanie

-ročník 14 Pôstne číslo 2018 odkaz na čítanie

-ročník 13 Vianočné číslo 2017 odkaz na čítanie

-ročník 13 Dušičkové číslo 2017 odkaz na čítanie

-ročník 13 Poprázdninové číslo 2017 odkaz na čítanie

-ročník 13 Predprázdninové číslo 2017 odkaz na čítanie

-ročník 13 Mariánske číslo 2017  odkaz na čítanie

-ročník 13 Veľkonočné číslo 2017 odkaz na čítanie

-ročník 13 Pôstne číslo 2017 odkaz na čítanie