Časopis ŽiTo

Farský časopis ŽiTo

ŽiTo – ČASOPIS FARNOSTI KREMNICA

Vydáva Rímskokatolícky farský úrad v Kremnici, Štefánikovo nám. 3/5, 967 01 Kremnica.

Vydávané pre vnútornú potrebu veriacich farnosti Kremnica. Povolenie vydávať farský časopis udelil Rím. kat. biskupský úrad v Banskej Bystrici pod číslom 2002/2005.

Vychádza so súhlasom správcu farnosti.

Redakcia si vyhradzuje právo výberu a úpravy príspevkov. Nevyžiadané rukopisy nevraciame.

Od 1.11.2016 sa zmenil šéfredaktor farského časopisu ŽiTo.

Cena: 0,50€

E-mail: zito.kca@gmail.com

Šéfredaktor:

Boris Kollár

Za teologickú a mravnú stránku zodpovedá:

Miroslav Kuric, farár

Redaktori:

Boris Kollár, Jaroslav Slašťan, Veronika Oravcová, Miroslav Kuric, Jozef Mikula, Michaela Vnučková, Mária Sroková Gašperová, Zuzana Verešová, Klaudia Mihoková

Do časopisu často prispievajú aj iní ľudia z farnosti a okolia.

Grafická úprava:

Klaudia Mihoková

Zdroje fotografií a obrázkov:

Internet,

Súkromný archív:

Boris Kollár – kontakt: boris.kollar@gmail.com,

Dávid Neuschl – kontakt: david.neuschl2@gmail.com,

Jaroslav Slašťan,

archív farnosti

Gramatická úprava:

Alžbeta Vítková

Informáciu o nasledujúcej uzávierke spolu s výzvou nájdete na plagáte:


Staršie čísla na stiahnutie a čítanie:

-ročník 14 Poprázdninové číslo 2018 odkaz na čítanie - aktuálne číslo

-ročník 14 Mariánske číslo 2018 odkaz na čítanie

-ročník 14 Veľkonočné číslo 2018 odkaz na čítanie

-ročník 14 Pôstne číslo 2018 odkaz na čítanie

-ročník 13 Vianočné číslo 2017 odkaz na čítanie

-ročník 13 Dušičkové číslo 2017 odkaz na čítanie

-ročník 13 Poprázdninové číslo 2017 odkaz na čítanie

-ročník 13 Predprázdninové číslo 2017 odkaz na čítanie

-ročník 13 Mariánske číslo 2017  odkaz na čítanie

-ročník 13 Veľkonočné číslo 2017 odkaz na čítanie

-ročník 13 Pôstne číslo 2017 odkaz na čítanie

-ročník 12 Vianočné číslo 2016 odkaz na čítanie

-ročník 12 Dušičkové číslo 2016 odkaz na čítanie

-ročník 12 Poprázdninové číslo 2016 odkaz na čítanie

-ročník 12 Predprázdninové číslo 2016 odkaz na čítanie

-ročník 12 Mariánske číslo 2016 odkaz na čítanie

-ročník 12 Veľkonočné číslo 2016 odkaz na čítanie

-ročník 12 Pôstne číslo 2016 odkaz na čítanie

-ročník 11 Vianočné číslo 2015 odkaz na čítanie

-ročník 11 Dušičkové číslo 2015 odkaz na čítanie

-Špeciálne číslo vydané pri príležitosti oslavy 10.výročia farského časopisu ŽiTo odkaz na čítanie

-ročník 11 Poprázdninové číslo 2015 odkaz na čítanie

-ročník 11 Poprázdninové číslo 2015 odkaz na stiahnutie

Od Poprázdninového čísla máte možnosť čítať jednotlivé čísla nášho farského časopisu hneď na vyššie priložených linkoch.

-ročník 11 Poprázdninové číslo 2015 odkaz na stiahnutie

-ročník 11 Predprázdninové číslo 2015 odkaz na stiahnutie

-ročník 11 Mariánske číslo 2015 odkaz na stiahnutie

-ročník 11 Veľkonočné číslo 2015 odkaz na stiahnutie

-ročník 11 Pôstne číslo 2015 odkaz na stiahnutie

-ročník 10 Vianočné číslo 2014 odkaz na stiahnutie

-ročník 10 Dušičkové číslo 2014 odkaz na stiahnutie

-ročník 10 Poprázdninové číslo 2014 odkaz na stiahnutie

-ročník 10 Predprázdninové číslo 2014 odkaz na stiahnutie

-ročník 10 Veľkonočné číslo 2014 odkaz na stiahnutie

-ročník 10 Pôstne číslo 2014 odkaz na stiahnutie

-ročník 9 Vianočné číslo 2013 odkaz na stiahnutie

-ročník 9 Dušičkové číslo 2013 odkaz na stiahnutie

-ročník 9 Poprázdninové číslo 2013 odkaz na stiahnutie

-ročník 9 Predprázdninové číslo 2013 odkaz na stiahnutie

- ročník 9 Kvetné číslo 2013 odkaz na stiahnutie

- ročník 9 Veľkonočné číslo 2013 odkaz na stiahnutie

- ročník 9 Pôstne číslo 2013 - odkaz na stiahnutie

- ročník 8 Vianočné číslo 2012 - odkaz na stiahnutie

- ročník 8 Dušičkové číslo 2012 - odkaz na siahnutie

- ročník 8 Poprázdninové číslo 2012 - odkaz na stiahnutie

- ročník 8 Predprázdninové číslo 2012 - odkaz na stiahnutie

- ročník 8 Mariánske číslo 2012 - odkaz na stiahnutie

- ročník 8 Veľkonočné číslo 2012 - odkaz na stiahnutie

- ročník 8 Pôstne číslo 2012 - odkaz na stiahnutie

- ročník 7 Vianočné číslo 2011- odkaz na stiahnutie

- ročník 7 Dušičkové číslo 2011 - odkaz na stiahnutie príloha

- ročník 7 Poprázdninové číslo 2011 - odkaz na stiahnutiepríloha

- ročník 7 Predprázdninové číslo 2011odkaz na stiahnutie + príloha

- ročník 7, Mariánske číslo 2011-  odkaz na stiahnutie + príloha

- ročník 7, Pôst 2011 – odkaz na stiahnutie + príloha

- ročník 7, Január – Február 2011 – odkaz na stiahnutie

- ročník 6, Poprázdninové číslo 2010 – odkaz na stiahnutie

- ročník 6, Pôst 2010 – odkaz na stiahnutie

- ročník 6, Veľká noc 2010 – odkaz na stiahnutie

- ročník 5, Vianoce 2009 – odkaz na stiahnutie