Časopis ŽiTo

Farský časopis ŽiTo

ŽiTo – ČASOPIS FARNOSTI KREMNICA

Vydáva Rímskokatolícky farský úrad v Kremnici, Štefánikovo nám. 3/5, 967 01 Kremnica.

Vydávané pre vnútornú potrebu veriacich farnosti Kremnica. Povolenie vydávať farský časopis udelil Rím. kat. biskupský úrad v Banskej Bystrici pod číslom 2002/2005.

Vychádza so súhlasom správcu farnosti.

Redakcia si vyhradzuje právo výberu a úpravy príspevkov. Nevyžiadané rukopisy nevraciame.

Od 1.11.2016 sa zmenil šéfredaktor farského časopisu ŽiTo.

Cena: 0,50€

E-mail: zito.kca@gmail.com

Šéfredaktor:

Boris Kollár

Za teologickú a mravnú stránku zodpovedá:

Miroslav Kuric, farár

Redaktori:

Boris Kollár, Jaroslav Slašťan, Veronika Oravcová, Miroslav Kuric, Jozef Mikula, Michaela Vnučková, Mária Sroková Gašperová, Zuzana Verešová, Klaudia Mihoková

Do časopisu často prispievajú aj iní ľudia z farnosti a okolia.

Grafická úprava:

Klaudia Mihoková

Zdroje fotografií a obrázkov:

Internet,

Súkromný archív:

Boris Kollár – kontakt: boris.kollar@gmail.com,

Dávid Neuschl – kontakt: david.neuschl2@gmail.com,

Jaroslav Slašťan,

archív farnosti

Informácia o nasledujúcej uzávierke:

- uzávierka v piatok 23.11.2018

-farský časopis Vianočné číslo 2018 sa bude predávať cez víkend 15. – 16.12.2018


Staršie čísla z rokov 2017 a 2018 na čítanie:

-ročník 14 Dušičkové číslo 2018 – odkaz na čítanie - aktuálne číslo

-ročník 14 Poprázdninové číslo 2018 odkaz na čítanie

-ročník 14 Mariánske číslo 2018 odkaz na čítanie

-ročník 14 Veľkonočné číslo 2018 odkaz na čítanie

-ročník 14 Pôstne číslo 2018 odkaz na čítanie

-ročník 13 Vianočné číslo 2017 odkaz na čítanie

-ročník 13 Dušičkové číslo 2017 odkaz na čítanie

-ročník 13 Poprázdninové číslo 2017 odkaz na čítanie

-ročník 13 Predprázdninové číslo 2017 odkaz na čítanie

-ročník 13 Mariánske číslo 2017  odkaz na čítanie

-ročník 13 Veľkonočné číslo 2017 odkaz na čítanie

-ročník 13 Pôstne číslo 2017 odkaz na čítanie