Média o nás

Farnosť v médiách

Prinášame Vám prehľad médií v ktorých informovali o našej farnosti a jej aktivitách:
Mládež našej farnosti a mnohí ďalší pripravili divadlo s názvom Bohatstvo, moc a sláva alebo pokušenie na púšti(od 2:26) http://www.tvlux.sk/archiv/play/354
Divadlo Bohatstvo moc a sláva alebo pokušenie na púšti z Lumenu predstavenie kremnica
Zobudiť sa z polstoročného spánku – obnova františkánskeho kláštora v Kremnici a spoločenstvo OFMD(Nedeľa 19.09.2010 21:00) http://www.lumen.sk/live-detail.php?id=24&m=9&r=2010
Reportáž o oprave bývalého františkánskeho kláštora v Kremnici a o Spoločenstve Oprav František môj dom na Rádiu Regina: http://bb.regina.rtvs.sk/clanky/samosprava/87103/obnova-barokoveho-klastora-v-kremnici
Naša farnosť sa zapojila do projektu televízie LUX s názvom Týždeň s… Reportáž o našej farnosti si môžete pozrieť v archíve TV LUX:
http://www.tvlux.sk/archiv/play/9287