15. nedeľa cez rok

15. nedeľa cez rok

od 14. júla 2019 do 21. júla 2019

od 14. júla 2019 do 21. júla 2019

Dokument na stiahnutie: 15. nedeľa cez rok

Farské  oznamy   -   15. nedeľa cez rok

14. júl 2019 – 21. júl 2019

vo farnosti Kremnica

 

deň kostol čas Úmysel sv. omše Liturgický kalendár
Nedeľa

14.7.2019

sv. Františka 700 Na poďakovanie a za Božiu pomoc pre brata a krstného syna nepárny

15. nedeľa cez rok

sv. Alžbety 1000 Za zdravie a Božiu pomoc a za dary Ducha Svätého pre dcéry a vnúčatá
sv. Kataríny 1830 Za farníkov
Pondelok

15.7.2019

sv. Františka 1800 † manžel Tibor a Antónia Sv. Bonaventúra, biskup a učiteľ Cirkvi

Spomienka

Utorok

16.7.2019

sv. Alžbety 1800 Za živých a zomrelých členov ružencového bratstva Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej

Ľubovoľná spomienka

Streda

17.7.2019

sv. Františka 1800 † Jaroslava a Jozef Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov

Spomienka

Štvrtok

18.7.2019

sv. Alžbety 800 – 1800 Adorácia Féria
sv. Alžbety 1800 Na poďakovanie za životné jubileum
Piatok

19.7.2019

sv. Alžbety 1800 Za živých i zomrelých členov rodiny Féria
Sobota

20.7.2019

sv. Alžbety 1600 Za Božie požehnanie pre členov baníckeho spolku Panny Márie v sobotu

Ľubovoľná spomienka

Lúčky 1700
sv. Alžbety 1800 † Anna
Nedeľa

21.7.2019

sv. Františka 700 † Magdaléna, Michal a deti 16. nedeľa cez rok
sv. Alžbety 1000 Za Božie požehnanie pre rodinu
sv. Kataríny 1830 † Michal, Mária Ištvánovci a rodičia z oboch strán

 

1. V piatok bude sv. omša v kostole sv. Alžbety kvôli kremnickým cechovým hodom.

2. V sobotu, 20. júla, z príležitosti cechových hodov, bude banícka svätá omša o 16.00 hod. v kostole sv. Alžbety.

3. Na budúcu nedeľu sa bude konať zbierka pre potreby farnosti.

4. V rámci duchovnej prípravy na Národný pochod za život sa organizuje reťaz štyridsaťdňového pôstu. V prípade záujmu zapojiť sa do tejto aktivity obráťte sa na pani Chrenovú.

 

OHLÁŠKY

Dňa 9. augusta 2019 hodlajú prijať sviatosť manželstva v našej farnosti Matúš Rahl z farnosti Kremnica a Lucia Richtarčíková z farnosti Kežmarok.

Dňa 17. augusta 2019 hodlajú prijať sviatosť manželstva Ján Kriššák z farnosti Levoča a Zuzana Biková z farnosti Kremnica.

Ak by niekto vedel o prekážke k uzavretiu týchto manželstiev, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.