7. veľkonočná nedeľa

7. veľkonočná nedeľa

od 24. mája 2020 do 31. mája 2020

od  24. mája 2020 do 31. mája 2020

Dokument na stiahnutie: 7. veľkonočná nedeľa

Farské  oznamy   -   7. veľkonočná nedeľa 

24. mája – 31. mája 2020

vo farnosti Kremnica

 

deň kostol čas Úmysel sv. omše Liturgický kalendár
Nedeľa 

24.5.2020

sv. Františka 700 † Matúš, Pavlína, Ida párny 

 

7. veľkonočná nedeľa

Kopernica 900
sv. Alžbety 1000 Za farníkov
Lúčky 1030 Za zdravie a Božie požehnanie rodiny Kostrianovej
sv. Kataríny 1800 † Imrich
Pondelok 

25.5.2020

Domov dôchodcov Féria
sv. Františka 1800 Za duše v očistci
Utorok 

26.5.2020

Nemocničná kaplnka Sv. Filipa Neriho, kňaza 

Spomienka

sv. Františka 1800 Za živých i zomrelých členov ružencového bratstva
Streda 

27.5.2020

sv. Alžbety 700 Na poďakovanie za 80 rokov života a za zdravie i Božie požehnanie pre Drahomíru Za jednotu kresťanov 

Kántrový deň

sv. Františka 1800 Za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefa
Štvrtok 

28.5.2020

sv. Alžbety 700 † Miloš, sestra a rodičia Féria
sv. Alžbety 800 -1700 Adorácia
sv. Františka 1800 Za živých i zomrelých z rod. Wagnerovej
Piatok 

29.5.2020

sv. Alžbety 700 Féria
sv. Františka 1800
Sobota 

30.5.2020

sv. Františka 700 Féria
sv. Alžbety 1800
Nedeľa 

31.5.2020

sv. Františka 700 † švagor a brat Zoslanie Ducha Svätého 

Slávnosť

Kopernica 900
sv. Alžbety 1000
Lúčky 1030
sv. Kataríny 1800 Za zdravie manžela a zaťa, za pokoj, zdravie a Božie požehnanie celej rodiny

 

 

1. Dnes sa koná zbierka na katolícke masmédiá. Pán Boh zaplať za každý milodar!

2. Okresný úrad v Banskej Bystrici hľadá dobrovoľníkov na pomoc pri registrácii repatriantov v karanténnych zariadeniach a na pomoc pri roznášaní jedla.

 

Ohlášky

 

Dňa 27. júna 2020 si v našej farnosti vyslúžia sviatosť manželstva Monika Melárová a Peter Cipko z farnosti Kremnica. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.