33. nedeľa cez rok

33. nedeľa cez rok

od 17. novembra 2019 do 24. novembra 2019

 

od 17. novembra 2019 do 24. novembra 2019

Dokument na stiahnutie: 33. nedeľa cez rok

Farské  oznamy   -   33. nedeľa v Cezročnom období 

17. november – 24. november 2019

vo farnosti Kremnica

 

deň kostol čas Úmysel sv. omše Liturgický kalendár
Nedeľa 

17.11.2019

sv. Františka 700 Za Božie požehnanie a dar viery pre rodinu a za zdravie pre dcéru párny 

 

33. nedeľa cez rok

Kopernica 900
sv. Alžbety 1000 † Emil
Lúčky 1030
sv. Kataríny 1800 † Rozália, Anton, Vladimír a Mária
Pondelok 

18.11.2019

Domov dôchodcov 1500 Féria
sv. Františka 1800 Za duše v očistci
Utorok 

19.11.2019

Psychiatria 1530 Féria
sv. Františka 1800 Za živých i zomrelých členov Modlitby matiek
Streda 

20.11.2019

sv. Alžbety 700 † Július Féria
sv. Františka 1800 Za duše v očistci
Štvrtok 

21.11.2019

sv. Alžbety 700 † rodičia, súrodenci a syn Vladimír Obetovanie Panny Márie Spomienka
sv. Alžbety 800-1700 Adorácia
sv. Františka 1800 † Zuzana, Jozef a ich rodičia
Piatok 

22.11.2019

sv. Alžbety 700 Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Sv. Cecílie, panny a mučenice Spomienka
sv. Františka 1800 † Milan, jeho rodičia a starí rodičia
Sobota 

23.11.2019

sv. Františka 700 † Jolana, Jozef a ich rodičia Panny Márie v sobotu 

Ľubovoľná spomienka

sv. Alžbety 1800 Za zdravie pre rodičov
Nedeľa 

24.11.2019

sv. Františka 700 † Apolónia, Michal, ich súrodenci a rodičia  

34. nedeľa cez rok

KRISTA KRÁĽA

Kopernica 900
sv. Alžbety 1000 Za Božiu pomoc pre deti s rodinami
Lúčky 1030
sv. Kataríny 1800 † Ondrej, Irena a starí rodičia

 

1. Dnes sa koná jesenná zbierka na podporu banskobystrických bohoslovcov. Za každý milodar Pán Boh zaplať!

2. Na budúcu nedeľu Cirkev slávi slávnosť Krista Kráľa. V tento deň sa koná pred vyloženou Oltárnou sviatosťou obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa v tento deň zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na sviatok Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

3. Katolícke gymnázium Štefana Moysesa v Banskej Bystrici srdečne pozýva všetkých rodičov a žiakov piatych a deviatych ročníkov základných škôl na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční vo štvrtok  21. novembra 2019 od  8.00 hod. do 12.30 hod. Viac informácií aj na www.kgsm.sk