2. adventná nedeľa

2. adventná nedeľa

od 9. decembra 2018 do 16. decembra 2018

od 9. decembra 2018 do 16. decembra 2018

Dokument na stiahnutie: 2. adventná nedeľa

Farské  oznamy   -    2. adventná nedeľa

9. decembra – 16. decembra 2018

vo farnosti Kremnica

 

deň kostol čas Úmysel sv. omše Liturgický kalendár
Nedeľa

9.12.2018

sv. Františka 700 Za obrátenie a za Božie požehnanie pre rodinu párny

2. adventná nedeľa

biblická nedeľa

Kopernica 900
sv. Alžbety 1000 Na poďakovanie za dožité roky a za uzdravenie a Božie požehnanie pre manželku
Lúčky 1015
sv. Františka 1800
Pondelok

10.12.2018

Domov dôchodcov 1500 Za farníkov Preblahoslavená Panna Mária, vyvolený potomok Izraela
sv. Františka 1800 † Mária, Milan, Irena, Imrich
Utorok

11.12.2018

Psychiatria 1530 Preblahoslavená Panna Mária pri Zvestovaní Pána
sv. Františka 1800 † Milan Vavro
Streda

12.12.2018

sv. Alžbety 700 † Ivan, Aristid a Anna Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej

Ľubovoľná spomienka

sv. Františka 1800 † Anna, Juraj, manžel Peter, svokrovci Ján a Mária
Štvrtok

13.12.2018

sv. Alžbety 700 † Emília, a Štefan, Mária a Štefan Sv. Lucia, panna a mučenica

Spomienka

sv. Alžbety 800-1700 Adorácia
sv. Františka 1800 † rodičia, svatovci a za zdravie pre vnuka
Piatok

14.12.2018

sv. Alžbety 700 Za rodičov, manžela Jozefa a brata Milana Sv. Ján z Kríža, kňaz a učiteľ Cirkvi, spomienka
sv. Františka 1800 † Vladimír, Mária, Anton, Rozália
Sobota

15.12.2018

sv. Františka 700 Za duše v očistci Za upevnenie rodín

Kántrový deň

sv. Alžbety 1800 Za Božiu pomoc pre manželov
Nedeľa

16.12.2018

sv. Františka 700 † Leander a Katarína 3. adventná nedeľa

nedeľa gaudete

Kopernica 900
sv. Alžbety 1000 † Anna a Anton
Lúčky 1015
sv. Kataríny 1800

 

1. Stretnutie ružencového bratstva bude v nedeľu, 9.12., o 1545 hod. vo farskom kostole.

2. V rámci jesennej zbierky na charitu sa vyzbieralo  485 €.

3. V priebehu tohto týždňa prosíme nahlásiť osobne alebo telefonicky mená i adresu chorých a nevládnych veriacich, ktorí si žiadajú zaopatrenie sviatosťami pred nadchádzajúcimi vianočnými sviatkami.

4. Budúci víkend sa bude predávať vianočné číslo nášho farského časopisu ŽiTo. Nájdete v ňom aj rozpis sv. omší vo vianočnom období. Cena je 0,50 €.

5. Všetky deti pozývame v nedeľu 9.12. po sv. omši o 10:00 v Kostole sv. Alžbety na stretnutie s

Mikulášom a jeho pomocníkmi.

6. Pozývame tiež deti na prípravu koledovania Dobrej noviny v nedeľu 9.12. o 14:00 do farskej

klubovne a o 15:00 na ďalší nácvik Jasličkovej pobožnosti v Kostole sv. Alžbety.

7. Kto by mal záujem prijať 25.12. do svojej rodiny koledníkov Dobrej noviny, nech sa zapíše

do zoznamu na stolíku vzadu v našich kostoloch.

8. V piatok o 19.00 hod. vo farskej klubovni pokračujú biblické stretnutia na tému adventu.