16. nedeľa v období cez rok

16. nedeľa v období cez rok

od 22. júla 2018 do 29. júla 2018

 

od 22. júla 2018 do 29. júla 2018

Dokument na stiahnutie: 16. nedela cez rok

Farské  oznamy   -   Šestnásta nedeľa v cezročnom období

22. júl – 29. júl 2018

vo farnosti Kremnica

deň kostol čas Úmysel sv. omše Liturgický kalendár
Nedeľa  22.7.2018 sv. Františka 700 Za zdravie manžela, za pokoj, zdravie a Božie požehnanie celej rodiny párny  Šestnásta nedeľa v cezročnom období
Kopernica 1000 kláštor
sv. Alžbety 1000 Za veriacich farnosti
Lúčky 1015
sv. Kataríny 1830 †Františka a Jozef  a duše v očistci
Pondelok  23.7.2018 sv. Františka 1800 +manžel Róbert, syn Róbert a rodičia Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy Sviatok
Utorok  24.7.2018 sv. Františka 1800 †manžel Peter Féria
Streda  25.7.2018 sv. Františka 1800 †otec Anton a duše v očistci Sv. Jakuba, apoštola Sviatok
Štvrtok  26.7.2018 sv. Alžbety 800-1700 Adorácia S. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie Spomienka
sv. Františka 1800 †rodičia, súrodenci a syn Vladimír
Piatok  27.7.2018 sv. Františka 1800 †rod. Miškóciová, Jozef, Milan, rodičia Arpád a Anna Sv. Gorazda a spoločníkov, Spomienka
Sobota  28.7.2018 sv. Alžbety 1800 †manžel Jozef, rodičia a brat Milan Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa  29.7.2018 sv. Františka 700 Za zdravie manžela, za pokoj, zdravie a Božie požehnanie celej rodiny Sedemnásta nedeľa v cezročnom období
Kopernica 1000 kláštor
sv. Alžbety 1000 Za veriacich farnosti
Lúčky 1015
sv. Kataríny 1830 Za Božiu pomoc a uzdravenie pre syna a brata Janka

 

  1. Dnes sa koná mesačná farská zbierka určená pre potreby farnosti. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.
  2. Pobožnosť k sv. Anne bude dnes, v nedeľu 22. júla, o 15.00 hod., pri kaplnke sv. Anny v Bystrickej doline /pri nepriazni počasia vo farskom kostole/.
  3. Počas týždňa budeme spovedať nahlásených chorých tak ako obvykle pred prvým piatkom. Pán kaplán Jozef bude spovedať o týždeň neskôr, a to v utorok 31.7. doobeda.
  4. V piatok 27.7. uplynie 7 rokov od smrti otca biskupa Mons. Rudolfa Baláža.  Spomeňme si na neho vo svojich modlitbách.

 

Ohlášky pred uzatvorením sviatosti manželstva vo Farnosti Kremnica

-         Dňa 18.08.2018 si v našej farnosti vyslúžia sviatosť manželstva Ing. Ivan Novotný zo Spišskej Novej Vsi a Ing. Petra Petríková z Dolnej Vsi.

Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu týchto manželstiev, nech to oznámi

na našom farskom úrade.

Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.