2. nedeľa cez rok

2. nedeľa cez rok

od 16. januára 2022 do 23. januára 2022

Na stiahnutie: 2. nedeľa v cezročnom období

Farské  oznamy   -   2. nedeľa v cezročnom období

16. január 2022 – 23. január 2022

vo farnosti Kremnica

 

deň kostol čas úmysel sv. omše liturgický kalendár
Nedeľa

16.1.2022

sv. Alžbety 700 Za farníkov nepárny

2. cezročná nedeľa

Kopernica 900
sv. Františka 1000
Lúčky 1030
sv. Kataríny 1800 Za zdravie a Božie požehnanie Jozefa, Ľubice a dcér s rodinami
Pondelok

17.1.2022

sv. Alžbety 700 † Emília, Ján Sv. Antona, opáta

Spomienka

sv. Františka 1800 Za duše v očistci
Utorok

18.1.2022

sv. Alžbety 700 Za jednotu kresťanov
sv. Františka 1800 † Mária, rodičia a súrodenci
Streda

19.1.2022

sv. Alžbety 700 Féria
sv. Františka 1800 † Oliver
Štvrtok

20.1.2022

sv. Alžbety 700 Féria
sv. Alžbety 800- 1700 Adorácia
sv. Františka 1800
Piatok

21.1.2022

sv. Alžbety 700 Sv. Agnesy, panny a mučenice

Spomienka

sv. Františka 1800 † Ladislav
Sobota

22.1.2022

sv. Františka 700 Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu

Ľubovoľná spomienka

sv. Alžbety 1800 † Jozef, Jolana
Nedeľa

23.1.2022

sv. Alžbety 700 Za Božie požehnanie pre rodinu 3. cezročná nedeľa

Nedeľa Božieho slova

Kopernica 900
sv. Františka 1000 Za farníkov
Lúčky 1030
sv. Kataríny 1800 † Vlasta

 

1. Od utorka, 18.1., začína týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. V rámci tohto týždňa budeme mať ekumenickú bohoslužbu slova v piatok, 21.1., o 17.00 hod. v kostole sv. Alžbety za účasti evanjelického pána farára Jozefa Paceka aj s veriacimi jeho cirkevného zboru. Srdečne pozývame na túto bohoslužbu, aby sme spoločnou modlitbou vyprosovali dar jednoty.

2. Budúca nedeľa je nedeľou Božieho slova, teda dňom oslavy, štúdia a šírenia Božieho slova.

3. Na budúcu nedeľu bude zbierka pre potreby farnosti.

4. Biskupstvo Banská Bystrica pozýva všetkých – kňazov, diakonov, laikov i rehoľníkov, farské, ako aj rôzne iné spoločenstvá, inštitúcie a hnutia pôsobiace na území Banskobystrickej diecézy – aby sa zapojili do synodálneho procesu v našej diecéze. Všetky potrebné informácie sa nachádzajú na stránkach našej diecézy www.bbdieceza.sk Nachádza sa tam aj registračný formulár, prostredníctvom ktorého môžete zaregistrovať svoje spoločenstvá respektíve skupinky do synodálneho procesu.

5. Konferencia biskupov Slovenska (KBS) rozhodla o národnej púti do Ríma, aby sme poďakovali Svätému Otcovi Františkovi za jeho návštevu Slovenska v septembri 2021. Audiencia je stanovená na 30. apríl (sobota) 2022 o 12.00 hod. KBS čoskoro spustí celoslovenskú registráciu, aby bol zmapovaný počet záujemcov.