Nedeľa krstu Pána

Nedeľa krstu Pána

od 10. januára 2021 do 17. januára 2021

1. Od 24.12.2020 sú verejné bohoslužby zakázané až do odvolania.

 

2. Loretánska kaplnka je otvorená denne od 9.00 do 16.00 hod.

Trojkráľová voda je k dispozícii v Loretánskej kaplnke.


3. Ohlášky

Sviatosť manželstva hodlajú prijať v našej farnosti Michal Kohút, ktorý pochádza z farnosti Bzovík, a Simona Cigáneková z Kopernice. Ak by niekto  vedel o prekážke k sláveniu tohoto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.


4. Púť zaľúbených

Saleziáni don Bosca a Pavlíni Vás pozývajú na Púť zaľúbených, ktorá sa uskutoční 20. februára 2021. Tento ročník bude veľmi špecifický – po prvýkrát sa bude konať online cez Youtube kanál. Púť je určená pre všetkých zaľúbených (chodiacich, snúbencov i manželov), ale aj pre jednotlivcov. Viac sa dozviete na stránke www.zalubeni.sk.