29. nedeľa cez rok

29. nedeľa cez rok

od 18. októbra 2020 do 25. októbra 2020

od  18. októbra 2020 do 25. októbra 2020

Dokument na stiahnutie: 29. nedeľa cez rok

Farské  oznamy   -   29.  nedeľa cez rok

18. október – 25. október 2020

vo farnosti Kremnica

 

deň kostol čas Úmysel sv. omše Liturgický kalendár
Nedeľa

18.10.2020

sv. Alžbety 700 Na poďakovanie za 45 rokov manželstva nepárny

 

29. nedeľa cez rok

Kopernica 900
sv. Františka 1000 Za farníkov
Lúčky 1030 †  rodičia a sestra Mária
sv. Františka 1800 †  František a Emília, Štefan a Anna
Pondelok

19.10.2020

sv. Alžbety 700 † Jozef, Jolana Féria
sv. Františka 1800 † Jolana, Jozef a deti
Utorok

20.10.2020

sv. Alžbety 700 † Anna, Miroslava Féria
sv. Františka 1800 † Magdaléna, Vilma, Ján
Streda

21.10.2020

sv. Alžbety 700 Za duše v očistci Féria
sv. Františka 1800 † Jozef, Anna a Jozef
Štvrtok

22.10.2020

sv. Alžbety 700 Sv. Jána Pavla II, pápeža

Ľubovoľná spomienka

sv. Alžbety 800- 1700 Adorácia
sv. Františka 1800
Piatok

23.10.2020

sv. Alžbety 700 Féria
sv. Františka 1800 Za dar viery
Sobota

24.10.2020

sv. Františka 700 Panny Márie v sobotu

Ľubovoľná spomienka

sv. Alžbety 1800
Nedeľa

25.10.2020

sv. Alžbety 700 30. nedeľa cez rok

Kopernica 900
sv. Františka 1000
Lúčky 1030 † rod. Vodislavská, Halajova, Olšiakova
sv. Františka 1800 Na poďakovanie a za Božie požehnanie pre rod. Horváthovú

1. Nakoľko nie je možná misijná zbierka v kostoloch, prosíme o podporu misií cez e-zbierku

na internetovej stránke www.misijnediela.sk

2. Pozývame deti zapojiť sa do modlitbovej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Každý, kto sa

zapojí do modlitby ruženca 18. alebo 19. októbra a zaregistruje sa na webe www.miliondeti.sk

dostane jeden medailón Panny Márie.

3. Od 15. októbra 2020 sú sväté omše obmedzené počtom 6 prítomných vrátane kňaza. Do

stanoveného počtu prosíme uprednostniť tých, čo majú v daný deň úmysel sv. omše.

4. Nedeľná sv. omša o 18.00 hod. bude v tomto čase núdzového stavu bývať vo farskom kostole.

5. Krsty, sobáše i pohreby sú povolené  pri dodržaní podmienky 1 osoba na 15 m2 v interiéri.

6. Pravidelná štvrtková adorácia v kostole sv. Alžbety zostáva nezmenená.

7. Na požiadanie možno individuálne vyslúžiť sviatosť zmierenia a podať sväté prijímanie.

8. Loretánska kaplnku bude otvorená každý deň na súkromnú modlitbu od 9.00 do 17.00 hod.

9. Na budúcu nedeľu sa už riadime zimným časom.

Ohlášky

Sviatosť manželstva chcú prijať Radoslav Šulek a Tatiana Chromá z farnosti Kremnica. Kto by vedel o prekážke k uzavretiu manželstva, nech to láskavo ohlási na farskom úrade v Kremnických Baniach.