3. nedeľa cez rok

3. nedeľa cez rok

od 26. januára 2020 do 2. februára 2020

od 26. januára 2020 do 2. februára 2020

Dokument na stiahnutie: 3. nedeľa cez rok

Farské  oznamy   -    3. nedeľa v cezročnom období 

26. januára – 2. februára 2020

vo farnosti Kremnica

 

deň kostol čas Úmysel sv. omše Liturgický kalendár
Nedeľa 

26.1.2020

sv. Františka 700 Na poďakovanie za doterajšie milosti a prosba o Božie milosrdenstvo, vieru a pomoc Ducha Svätého pre deti a vnúčatá nepárny 

 

 

3. nedeľa cez rok

Nedeľa Božieho slova

sv. Martina 900
sv. Alžbety 1000 Na poďakovanie a za Božie požehnanie pre rodinu
sv. Mikuláša 1030 † Vlasta
sv. Kataríny 1800 Za farníkov
Pondelok 

27.1.2020

Domov dôchodcov 1500 † Magdaléna Féria
Loretánska kaplnka 1800 † Alžbeta a Jozef, ich súrodenci a rodičia
Utorok 

28.1.2020

Nemocničná kaplnka 1530 Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi 

Spomienka

sv. Františka 1800 Za Božiu pomoc pre Viktóriu
Streda 

29.1.2020

sv. Alžbety 700 † Jozef, Zuzana, a ich rodičia Féria
Loretánska kaplnka 1800 Na poďakovanie za 50 rokov života Petra a jeho rodiny
Štvrtok 

30.1.2020

sv. Alžbety 700 † Jolana, Jozef a ich rodičia Féria
sv. Alžbety 800-1700 Adorácia
Loretánska kaplnka 1800 Za dar viery, pokory a Božiu pomoc pre Jána
Piatok 

31.1.2020

sv. Alžbety 700 Za duše v očistci Sv. Jána Bosca, kňaza  

Spomienka

Loretánska kaplnka 1800 Za Božiu pomoc a požehnanie pre manželov
Sobota 

1.2.2020

Loretánska kaplnka 700 O Preblahoslavenej Panne Márii 

Votívna sv. omša

sv. Alžbety 1800 † rodičia a za uzdravenie manžela
Nedeľa 

2.2.2020

sv. Františka 700 † Matej a za Božie požehnanie pre deti s rodinami i za Božie milosrdenstvo pre dcéru Obetovanie Pána 

Sviatok

sv. Martina 900 Za farníkov
sv. Alžbety 1000
sv. Mikuláša 1030 † rod. Hlaváčová
sv. Kataríny 1800

 

1. Zbierka pre potreby farnosti minulú nedeľu činila spolu 615 eur. Pán Boh zaplať

za tieto milodary!

2. Animátori pozývajú deti v nedeľu 26.1. na stretnutie o 14.00 hod. do farskej klubovne.

3. Na budúcu nedeľu, na sviatok Obetovania Pána, pri svätých omšiach bude požehnanie sviec.

4. Stretnutie ružencového bratstva bude v nedeľu, 2.2., o 16.00 hod. v kostole sv. Františka.

5. Do pozornosti vám dávame aj evanjelizačné stretnutie On je živý, ktoré organizuje komunita Emanuel v mestskej športovej hale v Trenčíne v dňoch 7.- 9. februára 2020. Bližšie informácie nájdete na vo vitríne alebo na www.onjezivy.sk