Pozvánky na akcie v našej farnosti

Pozvánky na akcie v našej farnosti

Srdečne Vás pozývame na všetky udalosti, ktoré sa konajú v našej farnosti. Tešíme sa na každého jedného z Vás!

Všetky deti pozývame na detské eRko stretká v našej farnosti, ktoré sa v tomto školskom roku 2017/2018 budú venovať DOBROdružstvu pokoJA. Stretnutia bývajú každú nedeľu o 15:00 vo farskej klubovni. Vrámci detských stretiek sa v mesiaci október naša farnosť zapojí do eRko kampane Detský čin pomoci. Tešíme sa na každého z Vás!

V spolupráci s mestom Kremnica sme sa rozhodli v sobotu 7.10.2017 zorganizovať vyčistenie odpadkov na úseku pri ceste od Kremnice smerom na Krahule po semafór. Kto by mal záujem stretneme sa o 9:00 hod. vo farskej klubovni.