Pozvánky na akcie v našej farnosti

Pozvánky na akcie v našej farnosti

Srdečne Vás pozývame na všetky udalosti, ktoré sa konajú v našej farnosti. Tešíme sa na každého jedného z Vás!

V nedeľu 7. októbra 2018 oslávime slávnostnou sv. omšou spomienku na sv. Františka z Assisi, patróna našej farnosti aj farského kostola.

Pri tejto príležitosti bude po sv. omši vo farskej klubovni malé agapé (pohostenie, spoločenstvo). Kto by mal záujem doniesť nejaké koláče, prípadne niečo sladké alebo slané môže tak urobiť v nedeľu od 9:00 do 9:45 vo farskej klubovni.

Pre tých, ktorí by chceli pomôcť s prípravou tak farská klubovňa sa na pohostenie bude chystať v sobotu 6. októbra 2018 od 17:00.

Tešíme sa na Vás!