Poriadok svätých omší cez školský rok

Poriadok svätých omší cez školský rok

Kostol sv.

Alžbety

(špitálsky)

Kostol sv.

Františka

(farský )

Kostol sv.

Martina

Kopernica

Kostol sv.

Mikuláša

Lúčky

Kostol sv.

Kataríny

(zámok)

Pondelok

700

1800

_

_

_

Utorok

700

1800

_

_

_

Streda


700

1800

_

_

_

Štvrtok

700

1800

_

_

_

Piatok


700

1800

_

_

_

Sobota

1800

700

_

_

_

Nedeľa


700

1000

900

1030

1800

Sviatosť zmierenia vysluhujeme polhodinu pred každou svätou omšou.